انحصار وراثت چیست؟
وقتی فردی فوت میکند معمولا در طی سالهای عمر خود اموال منقول و غیر منقولی را به دست اورده است که پس از فوت وی طبق قانون، اموالش به ورثه می رسد که ورثه باید نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز برای انحصار وراثت
با توجه به اینکه انحصار وراثت یک اقدام قضایی و در عین حال اداری میباشد مدارک مورد نیاز عبارت است از :
گواهی فوت متوفی
کارت ملی و شناسنامه متوفی
استشهادیه تنظیمی در دفترخانه
عقدنامه یا رونوشت سند ازدواج (درصورت متاهل بودن متوفی )
وصیت نامه (اگر متوفی داشته باشد)
کارت ملی و شناسنامه همه وراث
مراحل انجام انحصار وراثت
اولین مرحله ان است که ورثه نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام کنند .حال مراحل ان به چند قسمت تقسیم میشود :
اقدامات انحصار وراثت قبل مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی
تهیه مدارک ذکر شده
اخذ گواهی فوت از اداره ثبت احوال
تهیه استشهادیه محضری که در متن استشهادیه نام و مشخصات ورثه درج شده و با معرفی و گواهی دو یا سه نفر شهود در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و تحویل متقاضی می شود.
حضور در اداره مالیات برای دریافت گواهی مالیات بر ارث که لازم به توضیح است اخذ گواهی مالیات بر ارث برای افرادی که قبل سال ۹۵ فوت نموده اند الزامی است و پس ازان ، قبل تقدیم دادخواست نیازی به مراجعه متقاضی به اداره مالیات و اخذ این گواهی نیست.و بعداز صدور گواهی انحصار وراثت،ورثه به اداره مالیات مراجعه و نسبت به پرداخت مالیات برارث اقدام می نمایند.
اقدامات انحصار وراثت در دفتر خدمات الترونیک قضایی
پس از انجام مرحله قبل و تهیه مدارک ،متقاضی به یکی از دفاتر خدمات الترونیک قضایی مراجعه نموده ودادخواست انحصار وراثت خود را تقدیم مینماید.و نکته مهم اینکه نیازی به مراجعه تمام ورثه برای دادخواست نیست و هریک از ورثه به تنهایی حق این اقدام را طبق قانون دارد .و حتی اگر فردی جزء ورثه نبوده و دینفع باشد می تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را داشته باشد .
اقدامات انحصار وراثت در شورای حل اختلاف
صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف اخرین اقامتگاه متوفی ،می باشد.شورا مدارک متقاضی انحصار وراثت را بررسی نموده و با توجه به اداری بودن این موضوع اقدام به نشر اگهی در روزنامه می نماید.که چنانچه جزء ورثه معرفی شده فرد دیگری ادعایی یا وصیت نامه ای در خصوص متوفی دارد به شورا مراجعه کند .پس از اگهی شورا چنانچه یک ماه بگذرد و خبری نشود ،شورا گواهی انحصار وراثت را صادر میکند .
اقدامات ورثه پس از اخذ گواهی انحصار وراثت
بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت وراث به اداره مالیات مراجعه نموده و نسبت به برداخت مالیات برارث اقدام می نمایند .که بعد از طی اولین گام (یعنی اخذ گواهی انحصار وراثت)ورثه می توانند نبست به نقسیم ترکه و….اقدام نمایند.
انحصار وراثت محدود و نامحدود
گواهی انحصار وراثتی که صادر می شود از حیث اموال بر دونوع است یعنی اگر ارزش اموال باقی مانده متوفی بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد باید برای دادخواست انحصار وراثت نامحدود اقدام کند .ونیاز است که در روزنامه کثیر الانتشار چاپ شود و ضمنا مدت ان سه ماه (۹۰ روز) است .
اگر ارزش اموال باقی مانده کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد دادخواست انحصار وراثت محدود مورد نیاز است که این نوع انحصار وراثت نیازی به نشر اگهی در روزنامه کثیر الانتشار نداشته و مدت ان نیز کوتاه تر و یک ماه (۳۰ روز ) است .
در صورت عدم همکاری یک یا چند نفر از ورثه چه باید کرد ؟
همانگونه که قبلا گفتیم اخذ گواهی انحصار وراثت نیازی به تایید و رضایت سایر ورثه ندارد و هر یک از ورثه میتواند کاملا قانونی ، نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام کند.
مزیت داشتن وکیل انحصار وراثت
با توجه به توضیحات ذکر شده در این مقاله ،چنانچه انجام پرونده انحصار وراثت را به گروه وکلای ندای حق بسپارید تمام مراحل کار از بدو امر تاپایان بدون حضور موکل درهیچ مرحله ای انجام خواهد شد .برای تماس با ما و کارشناس مجموعه در واتساپ پیام دهید .