دعوای خلع ید و شرایط آن

دعوای خلع ید وشرایط ان

دعوای خلع ید یا غصب از دعاوی حقوقی است که به منظور خارج کردن متصرف غیرقانونی از ملک یا مال غیرمنقول مطرح می شود. در این دعوا، خواهان دعوا باید مالکیت خود بر ملک یا مال غیرمنقول را به اثبات برساند و همچنین ثابت کند که متصرف فعلی ملک یا مال غیرمنقول، بدون مجوز و به صورت غیرقانونی در آن تصرف داشته است.در ادامه به بررسی دعوای خلع ید و شرایط آن می پردازیم:

شرایط دعوای خلع ید

برای طرح دعوای خلع ید، خواهان دعوا باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • مالکیت بر ملک یا مال غیرمنقول: خواهان دعوا باید مالکیت خود بر ملک یا مال غیرمنقول را به اثبات برساند. برای این کار، خواهان می تواند سند مالکیت خود را به دادگاه ارائه دهد یا سایر دلایلی را که نشان دهنده مالکیت او بر ملک یا مال غیرمنقول است، به دادگاه ارائه دهد.به طور معمول ارائه سند عادی برای طرح دعوای خلع ید در دادگاه امکانپذیر نیست.چون در غیراین صورت ابتدا باید مالکیت خود را اثبات نماید و بعد از دریافت حکم نسبت به طرح دعوای مذکور اقدام نماید.
 • تصرف غیرقانونی وعدوانی متصرف فعلی: خواهان دعوا باید ثابت کند که متصرف فعلی ملک یا مال غیرمنقول، بدون مجوز و به صورت غیرقانونی در آن تصرف داشته است. برای این کار، خواهان می تواند شهادت شهود، نظر کارشناس و سایر دلایلی را که نشان دهنده تصرف غیرقانونی متصرف فعلی است، به دادگاه ارائه دهد.

مراحل رسیدگی به دعوای خلع ید

رسیدگی به دعوای خلع ید در دادگاه عمومی حقوقی انجام می شود. خواهان دعوا باید دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک یا مال غیرمنقول تسلیم کند. در دادخواست، باید مشخصات خواهان و خوانده دعوا، موضوع دعوا و دلایل آن ذکر شود.

پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین دعوا را برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می کند. در جلسه رسیدگی، طرفین دعوا فرصت دارند تا مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه دهند و دفاعیات خود را مطرح کنند.و دادگاه بایدنسبت به تصرفات غیرقانونی وعدوانی خوانده تحقیقات لازمه را به عمل اورد .

پس از پایان جلسه رسیدگی، دادگاه با توجه به مدارک و مستندات موجود و دفاعیات طرفین دعوا، حکم خود را صادر می کند.

حکم دادگاه در دعوای خلع ید

دادگاه برای دادن حکم خلع ید خوانده اقداماتی را بعد از ارائه دادخواست  از سوی خواهان به دادگاه انجام می‌دهد که عبارت از:

 1. سند مالکیت خواهان بررسی می شود .
 2. احراز تصرف غیرقانونی خوانده 
 3. درصورت لزوم ارجاع به کارشناس,معاینه وتحقیق محلی و….
 4. دفاعیات خوانده مینی بر تصرفات قانونی و مشروع 

حکم دادگاه در دعوای خلع ید می تواند به یکی از صورت های زیر باشد:

 • خلع ید متصرف فعلی از ملک یا مال غیرمنقول: در این صورت، دادگاه دستور می دهد که متصرف فعلی ملک یا مال غیرمنقول، ظرف مدت معینی از آن تخلیه کند.
 • رد دعوای خواهان: در این صورت، دادگاه حکم می دهد که دعوای خواهان رد شود.

آثار حکم خلع ید

حکم خلع ید از ملک یا مال غیرمنقول، آثار زیر را دارد:

 • تخلیه ملک یا مال غیرمنقول توسط متصرف فعلی: متصرف فعلی ملک یا مال غیرمنقول، باید ظرف مدت معینی که در حکم دادگاه تعیین شده است، ملک یا مال غیرمنقول را تخلیه کند.وحکم خلع ید پس از قطعی شدن ،قابل اجراست.
 • الزام متصرف فعلی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف: متصرف فعلی ملک یا مال غیرمنقول در صورت مطالبه مالک، باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به مالک ملک یا مال غیرمنقول بپردازد.

برای طرح دعوای خلع ید چه مدارکی لازم است؟

خواهان باید برای طرح دادخواست خلع ید به طرفیت خوانده مدارک ذیل را ضمیمه دادخواست نماید:

*تصاویر سند مالکیت خانه یا اپارتمان و یا زمین 

*استشهادیه درباره شهادت به مالکیت مالک 

*درخواست ارجاع امربه کارشناس 

*تحقیق محلی و معایته محل 

راه های اثبات مالکیت

خواهان دعوای خلع ید، باید مالکیت خود بر ملک یا مال غیرمنقول را به اثبات برساند. برای این کار، خواهان می تواند یکی از راه های زیر را انتخاب کند:

 • ارائه سند مالکیت
 • ارائه شهادت شهود
 • نظر کارشناس

راه های اثبات تصرف غیرقانونی

خواهان دعوای خلع ید، باید تصرف غیرقانونی متصرف فعلی را به اثبات برساند. برای این کار، خواهان می تواند یکی از راه های زیر را انتخاب کند:

 • شهادت شهود
 • نظر کارشناس.
 • اقرار متصرف فعلی

اقدامات احتیاطی

خواهان دعوای خلع ید، می تواند قبل از طرح دعوا، اقدام احتیاطی زیر را انجام دهد:

 • درخواست دستور موقت: خواهان دعوای خلع ید، می تواند دادخواست دستور موقت مطرح کند تا دادگاه دستور دهد که متصرف فعلی ملک یا مال غیرمنقول، تا زمان رسیدگی به دعوای اصلی، ملک یا مال غیرمنقول را تخلیه کند و درواقع خوانده تا تعیین تکلیف پرونده از ادامه تصرفات درملک ،منع گردد.که البته لازم به ذکر است باید برای انجام دستور موقت ،بنا به نظر قاضی محترم ،تامین مناسب به دادگاه بسپارد.

مزیت گرفتن وکیل در دعوای خلع ید :

دعوای خلع ید یکی از دعاوی حقوقی است که برای خارج کردن متصرف غیرقانونی از ملک یا مال غیرمنقول مطرح می شود. برای طرح این دعوا، خواهان دعوا باید شرایط زیر را داشته باشد: مالکیت بر ملک یا مال غیرمنقول و تصرف غیرقانونی متصرف فعلی. رسیدگی به این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی انجام می شود.وکیل دادگستری با انواع دعاوی خلع ید اشنایی کامل داشته و می داند درمواقع لزوم چه دعوایی باید مطرح شود لذا با وکیل با اشنایی کامل با استاندارد های موجود و قوانین ومقررات ،روند پرونده را سریع تر پیش ببرد.گروه حقوقی ندای حق در این مسیر همراه شما است.درصوت نیاز به مشاوره ،با کارشناس مجموعه در واتساپ در ارتباط باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *