شرایط سه طلاقه در قانون

در فقه تشیع و اهل سنت، شرایط سه طلاقه در قانون با هم متفاوت است. سه طلاقه بودن به این معناست که زن بر مرد حرام می‌شود، مگر آن که خانم با مرد دیگری که به وی محلل می‌گویند، ازدواج کرده و با وی جماع(نزدیکی )نماید. چنانچه این فرد بمیرد یا زن از او طلاق بگیرد، این امکان برای زن فراهم می‌شود تا با شوهر سابق خود ازدواج کند.

معنای اصطلاح سه طلاقه در قانون

طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی، واژه سه طلاقه برای زنی به کار می‌رود که ۳ مرتبه پشت سر هم، بدون آنکه با مرد دیگری به جز همسر قبلی اش ازدواج کرده باشد، از همسرش طلاق بگیرد. در این صورت، زن نمی‌تواند برای چهارمین بار با همسر سابق خود ازدواج کند و بر وی حرام می‌شود (به رسمیت نشناختن ازدواج مذکور).

تنها زمانی ازدواج زن با همسر سابقش از نظر شرعی برای چهارمین بار حلال است که زن، با مرد دیگری غیر از همسر قبلی خود ازدواج کند و آن مرد بمیرد یا زن را طلاق دهدکمااینکه ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی نیز دراین باره مقرر میدارد که”زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده برآن مرد حرام می شود. مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.پس سه شرط باید وجود داشته باشد 

*زوجیت به عقد دائم باشد 

*وقوع نزدیکی 

*فراق به واسطه فوت یا طلاق 

معنای محلل

محلل یعنی حلال کننده و  به کسی می‌گویند که زن برای ازدواج با همسر سابق خود برای بار چهارم، با مرد دیگری ازدواج کند و همانطور که اشاره شد آن مرد فوت کرده یا زن را طلاق دهد.

بررسی شرایط سه طلاقه در قانون

گرچه طلاق از جمله راه‌های قانونی پایان دادن به ازدواج دائمی است، اما گاهی اوقات زن و مرد قصد دارند پس از طلاق به همدیگر رجوع کرده و مجدد ازدواج کنند. زن و مرد تا سه مرتبه فرصت طلاق و ازدواج مجدد را دارند اما برای بار چهارم شرایط کاملا متفاوت خواهد بود. ممکن است برای شما هم سوال باشد که شرایط سه طلاقه در قانون چیست؟

مطابق نظر حقوقدانان سه طلاق زن نمی‌تواند همزمان واقع شود، بنابراین مرد باید سه مرتبه زن خود را طلاق دهد. همچنین، باید فاصله زمانی بین طلاق و ازدواج وجود داشته باشد. در دو طلاق اول، مرد می‌تواند در زمان عده به زن خود رجوع کند و یا عقد نکاح جدیدی داشته باشند.

انواع طلاق در قانون مدنی 

طلاق یکی از راههای خاتمه دادن به ازدواج دائم است درقانون دونوع طلاق داریم طلاق رجعی و طلاق بائن 

وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواندهر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد دراین حالت مرد دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم میکند واز طرقی باید نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و نحوه پرداخت نیز اقدام کند .درطلاق رجعی برای شوهر حق رجوع به زن درایام عده وجود دارد و اما ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی چند نوع طلاق را بائن ذکر نموده است ۱.طلاق دختر باکره (قبل از نزدیکی) ۲_طلاق زن یائسه ۳-طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد ۴_سومین طلاق که بعد از سه وصلت صورت گیرد چه  وصلت درنتیجه رجوع باشد یا ازدواجی جدید یعنی همان چیزی که تحت عنوان سه طلاقه صحبت شد . 

مهریه زن سه طلاقه 

پرداخت مهریه زن در هرازدواجی مختص همان ازدواج است و به نوعی هرعقدی تعهدات خودش را به دنبال دارد و درمورد سایر حقوقی مالی دیگر مانند نفقه نیز به همین روال است وچنانچه بعد ازسه طلاقه شدن زوجین باهم ازدواج وزندگی کنندحقوق مالی زوجه باز تفاوتی با ازدواج معمولی نخواهد داشت بنابراین حقوق مالی زن برقرار است. 

تفاوت دیدگاه فقهای شیعه و سنی درباره اصطلاح سه طلاقه

فقهای شیعه وسنی درمورد حرام بودن ازدواج مرد با زنی که سه بار طلاقش داده اتفاق نظر دارند اما تفاوت دیگاه انها درچگونگی سه طلاقه شدن زن است.طبق نظر فقهای شیعه، سه طلاقه کردن زن زمانی قانونی است که مرد همسرش را طلاق داده، بعد در ایام عده یا پس از اتمام زمان عده، مجدد با وی ازدواج کند و سپس وی را طلاق دهد. مرد مانند ازدواج بار اول در ایام عده یا پس از اتمام زمان آن، دوباره با همسر قبلی خود ازدواج می کند و برای دومین بار همسرش را طلاق می دهد. در این حالت گفته می‌شود زن سه طلاقه است.

بنابراین مرد نمی‌تواند در یک جلسه تنها با تکرار سه باره این جمله که تو را مطلقه نمودم، سه بار طلاق را جاری کند و در این‌ صورت اصلا چنین طلاقی رخ نخواهد داد. درباره شرایط سه طلاقه در قانون باید بدانید که در قانون، قانونگذار به ندرت از واژه حرام (ممنوعیت) استفاده کرده، اما در فقه شیعه از این واژه استفاده شده بدان معنا که این ازدواج را دیگر نمی ‌توان به رسمیت شناخت.

این در حالی است که فقهای سنی معتقدند که سه طلاقه کردن زن از طرف همسرش در یک مرتبه، می ‌تواند صورت بگیرد. از نظر فقهای سنی، اصلا ضرورتی ندارد که سه بار بین زوجین ازدواج صورت گیرد تا بتوان طلاق سوم را جاری کرد و زن در حکم سه طلاقه به شمار رود. از نظر فقهای سنی، شوهر این امکان را دارد که در بار اول این واژه را برزبان جاری کند که تو را سه طلاقه کردم.

برعکس اهل سنت، فقهای شیعه معتقد هستند که برای سه طلاقه کردن زن، حتما باید دوبار از شوهرش طلاق گرفته باشد و سه مرتبه ازدواج دائم را تجربه کرده باشد.

در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی سه‌طلاقه این‌گونه تعریف شده است: «سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد، یا نتیجه نکاح جدید»

 لذابایستی با اصطلاح سه طلاقه و شرایط سه طلاقه در قانون آشنا باشند در این مقاله تلاش نمودیم به بررسی دقیق این اصطلاح بپردازیم. امیدواریم توانسته باشیم به سوالات ذهنی شما پاسخ داده باشیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *