شرب خمر چیست؟
شرب خمر متشکل از دو کلمه است که شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای ماده ای که سکر اور و مست کننده باشد .یعنی نوشیدن مایعی که فرد را مست می نماید .البته طبق ایات مبارک قرانی و وفق قانون مجازات اسلامی ،مصرف مایع مست کننده به هرطریقی چه نوشیدن ،تزریق کردن ،یا تدخین(دود کردن) موجب مجازات است .چراکه شراب یا هر مایع الکلی،باعث ضایع شدن قوه تعقل و منطق فرد شده و متعاقبا سر زدن رفتارهای غیرمعمول ،نظم جامعه را بهم زده و باعث ایجاد ناامنی می شود .لذا قانون گذار ،برای این عمل مجازات تعیین کرده است .
مجازات شرب خمردر قانون جدید ۱۴۰۱ چیست؟
درماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر چه از طریق خوردن یا تزریق یا تدخین و کم باشد یا زیاد و جامد باشد یا مایع ومست کند یا نکند و خالص باشد یا مخلوط به صورتی که ان را از مسکربودن خارج نکند موجب مجازات حدی است و حتی ابجو را اگر مستی هم نیاورد مستوجب مجازات می داند و مجازات ان وفق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۸۰ ضربه شلاق است و البته دراین مجازات فرقی بین مصرف کننده زن یا مرد نیست .علاوه بر مجازات حدی در ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی مقررمیدارد “هرکس متجاهرا و به نحو علن در دراماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکی استعمال نماید علاوه براجرای حد شرعی شرب خمر به ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می شود” .درواقع دو مجازات برای شرب خمر در نظر گرفته شده است .لازم به ذکر است ساخت و قاچاق مشروبات الکی دارای مجازاتهای جداگانه است .
مجازات شرب خمربرای غیر استعمال کنندگان چیست؟
قانون گذار برای کسانی که اقدام به ساخت ،خرید،فروش،و…مشروبات الکلی می نمایند مجازات جداگانه درنظر گرفته که علاوه براجرای حد شرعی مستوجب زندان و جزای نقدی می داندو در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که “هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا دراختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می شود “اما مجازات اصلی شرب خمر همان ۸۰ ضربه شلاق است .و از این نظر ،تکرار ان بار اول و دوم و سوم ندارد و همان حدشرعی ۸۰ ضربه شلاق است.
مجازات تکرار شرب خمر چیست؟
ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که ” هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد بر او جاری گردد حد وی درمرتبه چهارم “اعدام ” است .لذا درمورد شرب خمر که دارای مجازات حدی است اگر فرد سه بار مرتکب شرب خمر گردد و هربار حد شرعی براو جاری گردد در مرتبه چهارم ،حد قتل بر او جاری می شود .


شرب خمر و رانندگی
متاسفانه بیشترین حوادث روزمره و تصادفات جاده ای ناشی از رانندگی افراد در حالت مستی است .علاوه براینکه خود شرب خمر شرعا حرام و قانونا مستوجب مجازات است ،قانون گذار برای رانندگی درحالت مستی مجازات مستقلی درنظر گرفته است و وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی اگر راننده مست باشد از عوامل تشدید مجازات بوده ومرتکب به بیش از دوسوم حداکثرمجازات (یعنی به بیش از ۵ سال حبس ) محکوم می شود .و دادگاه می تواند علاوه برمجازات ذکر شده مرتکب را به مدت یک تا ۵ سال ازحق رانندگی محروم کند.
تاثیر رانندگی در حالت مستی بر بیمه بدنه خودرو
اگر راننده مست باشد و درحالت مستی تصادف کند طبق شرایط عمومی بیمه نامه بدنه ،اگر خسارت وارده طبق گزارش مقامات ذی صلاح ،در اثر مصرف مشروبات الکلی باشد خسارات وارده بر اتومبیل وی از طریق بیمه بیمه بدنه پرداخت نخواهد شد .
تاثیر رانندگی در حالت مستی بر بیمه شخص ثالث خودرو
طبق ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث چنانچه راننده در حالت مستی تصادف کند و براساس گزارش مقامات ذی صلاح ثابت شود که راننده مقصر حادثه مست بوده و همین عامل در ایجاد حادثه موثر بوده است ، بیمه ثالث به منظور حمایت از شخص ثالث (زیان دیده) طبق قانون ،خسارت را به طور کامل پرداخت می کند و سپس به مقصر حادثه مراجعه و وجوه پرداخت شده را باز یافت می نماید.
دادگاه صالح برای رسیدگی به شرب خمر
رسیدگی به جرم شرب خمر دارای مرجع تخصصی می باشد و لذا جرائم مرتبط با شـرب خـمـر در تهران در دادسرای ارشاد (ناحیه ۲۱) مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
مجازات شربخواری درماه رمضان
مجازات شرب خمر در ماه مبارک رمضان با دیگر ماههای سال تفاوتی ندارد البته اگر درماه رمضان انجام شود با توجه به حرمت ماه رمضان ، مرتکب مورد برخورد جدی تر قرار میگیرد و علاوه بر اجرای حد شرعی به مجازات روزه خواری نیز محکوم میشود
راههای اثباتی شرب خمر
همان طور که می دانید هرجرمی ادله اثباتی خاص خود را دارد و راههای اثبات شرب خمر عبارتند از:

*اقرار: یعنی خود شخص مرتکب که عاقل و بالغ و مختار باشد وخبر از ارتکاب جرم به ضرر خود دهد و اقرار باید شفاف و صریح باشد و ضمنا نزد قاضی و در دادگاه باشد نه در موقع دستگیر شدن یا نزد مامورین کلانتری و اگر مرتکب با شرایط ذکر شده در دادگاه اقرار نماید ،معمولا نیاز به دلیل دیگری نیست وشرب خمر برای اثبات نیاز به دو بار اقرار دارد .

*شهادت شهود: یعنی کسی به وقوع جرم از ناحیه فرد نزد مقام قضایی شهادت دهدوشرب خمر با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود . شاهد در زمان ادای شهادت باید شرایط شهادت ازجمله بلوغ ، عقل، ایمان،اطهارت مولد، عدل ، ذی نفع نبودن در موضوع، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی را داشته باشد.

*علم قاضی: به طور عموم یکی از دلایل اثبات جرم است و به عنوان ادله اثباتی جرم خاصی نیست و حتی شامل جرائم تعزیری هم میشود که درواقع قاضی با توجه به اوضاع و احوال مرتکب و شرایط پرونده به وقوع یا عدم وقوع جرم از ناحیه وی پی ببرد .
تاثیر تست الکل در اثبات جرم شرب خمر
در بحث ادله اثبات شرب خمر گفتیم که شرب خمر با شهادت دومرد عادل ویا با اقرارمرتکب قابل اثبات است .معمولا تست الکل به خودی خود و به تنهایی شرب خمر را اثبات نمیکند اما با توجه به اینکه یکی از راههای اثبات جرم،علم قاضی مطرح شده ،عده ای معتقدند اگر ازمایش تست الکل مثبت باشد و بتواند برای قاضی ایجاد علم نماید برای مجازات مرتکب کافی است اما باید گفت با توجه به این نکته که نتایج دستگاههای تست الکل ،باعث یقین نمیشود و با توجه به قاعده فقهی” الحدود تدرآ بالشبهات (درموارد شبهه ،حد اجرا نمی شود )نمی توان به صرف نتیجه مثبت تست الکل که برای قاضی نیز ایجاد یقین نمی کند ،فرد را به مجازات شرب خمرمحکوم نمود .
تاثیر توبه برتخفیف مجازات شرب خمر
توبه در جرائم موجب مجازات حدی مثل شرب خمر تحت شرایطی می تواند باعث تخفیف مجازات شود والبته شرایط خاص دارد و اگر توبه متهم قبل از اثبات جرم باشد ،ازموارد تخفیف در مجازات است .
شرایط قبول توبه درجرم شرب خمر
همانطور که گفتیم اگر توبه قبل از اثبات جرم صورت گرفته باشد و ندامت و پشیمانی فرد صرفا زبانی نباشد و پشیمانی از دل وجان ودر رفتارش مشهود باشد و اصلاح فرد از نظر قاضی محرز گردد حد شلاق از او برداشته می شود . البته اگر فرد مرتکب تکرار جرم شود ازامتیاز توبه نمی تواند استفاده کند
اگر توبه بعد از اثبات جرم شرب خمر صورت گرفته باشد دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.


مجازات شرب خمر برای افراد زیر سن قانونی
همانطور که می دانید اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و کودکان زیر ۹ سال چه در جرائم تعزیری و چه در جرائم مستوجب مجازات قصاص یا حد مثل شرب خمر فاقد مسئولیت کیفری بوده و مجازات نخواهند شد . اطفالی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند (سن بلوغ دردختر ۹ سال تمام قمری ودر پسر ۱۵ سال تمام قمری ) اما زیر ۱۸ سال داشته باشند مجازات حدی مثل شلاق در شرب خمر و قصاص در مورد انها اجرا نمی شود .یعنی شرب خمر در افراد زیر ۱۸ سال مجازات شلاق ندارد چرا که معمولا در رشد و کمال عقلی افراد زیر ۱۸ سال شبهه وجود دارد.حتی مجازات های تعریزی افراد زیر ۱۸ سال با مجازات های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال وفق مواد ۸۸ _۸۹_۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید کاملا متفاوت است .
موارد رفع مسولیت کیفری شرب خمر
مصرف مشروبات الکی موجب مجازات است البته وفق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد مثل شرب خمر اگر مجرم ادعا کند که فاقد علم یا قصد بوده یا مدعی شود که اقرار از او با تهدید و شکنجه گرفته شده در این صورت ادعای او بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته خواهد شد لازم به ذکر است در جرائم موجب حد (شرب خمر) مرتکب در صورت داشتن علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی عمل ارتکابی نیز باید اگاهی داشته باشد یعنی بداند که مایعی که مصرف میکند مشروبات الکی است و بداند مصرف ان حرام است .(ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ).ضمنا حدود شرعی قابل تغییر یا تقلیل یا تبدیل یا ساقط شدن از طرف دادگاه نیستند و این نوع مجازات ها فقط از طریق توبه و عفو در شرایط خاص وحسب مورد قابل سقوط و تقلیل یا تبدیل هستند .
سوءپیشینه جرم شرب خمر
سوءپیشینه به معنای داشتن سابقه کیفری است و درواقع چنانچه افراد به دلیل ارتکاب جرائم عمدی مثل شرب خمر محکوم به شلاق حدی شوند سوءپیشینه در کارنامه وی ثبت می شود .اما این سوءپیشینه دائمی نبوده و مدت زمان لازم برای پاک شدن سوءپیشینه فردی که محکوم به شلاق حدی شده است ،۲ سال می باشد ومبنای محاسبه دوسال از زمان ازادی وی است.بعضی از سوءپیشینه ها پس از مدتی پاک می گردند اما مدت زمان لازم برای پاک شدن در جرائم مختلف ،متفاوت است .

وکیل متخصص شرب خمردرتهران
در ارتباط با پرونده های مربوط به شرب خمر ،توصیه می شود از یک وکیل متخصص دراین امر کمک بگیرید مخصوصا اگر بار اولی می باشد که بابت این موضوع دچار مشکل شده اید .وکیل شرب خمر با توجه به قواعد قانونی و استدلال مورد قبول ،شما را در مسیر پرونده و تدارک اقدامات لازم جهت دفاع درمحکمه کمک نموده تا هم از نگرانی های ذهنی شما بکاهد و از طرفی در روند پر استرس دادگاه شمارا در جهت اثبات حقوق قانونی خود یاری می رساند.گروه حقوقی وکلای ندای حق می تواند بهترین همراه برای شما باشد .درصورت تمایل از طریق واتساپ با ما و کارشناس مجموعه درارتباط باشید .