درخواست طلاق از طرف زن

درخواست طلاق از طرف زن | شرایط و مراحل طلاق به درخواست زوجه

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟

لازم به ذکر است طلاق از طرف زوجه درکشور ما سخت ترین نوع طلاق است و اصولا طلاق به اراده و خواست زوج انجام می شود.اما درموارد و شرایطی هم زوجه می تواند درخواست طلاق بدهد اگر چه زوج با ان موافق نباشد .وفق ماده 1130 قانون مدنی زن حق دارد در صورتی که ادامه زندگی با زوج برایش با مشقت همراه باشد تقاضای طلاق کند.

اگر مایلید از وکیل پایه یک و مجرب طلاق در تهران خدمات تخصصی دریافت کنید، پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با شرایط و مراحل همکاری و دریافت مشاوره رایگان به صفحه وکیل طلاق مراجعه کنید.

از جمله این موارد که مشمول عسر وحرج قرار میگیرد که از مصادیق ان میتوان ترک زندگی مشترک خانوادگی از سوی مرد، اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت قطعی مرد به حبس به مدت 5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم و دیگر سوء رفتارهای غیر قابل تحمل و ابتلاء مرد به بیماری های صعب العلاج و غیر قابل درمان را نام بردالبته مصادیق عسر و حرج محدود به این موارد نیست و میتوان موارد دیگری را نیز نام برد و تشخیص مصادیق عسروحرج با دادگاه می باشد نکته مهم اینکه اگر زوجه وکالت در طلاق از همسرش نداشته باشد مسیر طولانی و اثباتی سختی در پیش خواهد داشت.

برای حل مشکل مهریه در طلاق نیاز به یک وکیل باتجربه در این زمینه می باشد. برای آشنایی با شرایط همکاری با یک وکیل خوب برای گرفتن مهریه، وارد لینک وکیل مهریه در تهران شوید.

راههای قانونی طلاق از طرف زن

همانطور که گفتیم طبق قانون اصولا حق طلاق با مرد است وزن نیز می تواند تحت شرایطی که نیازمند اثبات در دادگاه است نسبت به ارائه دادخواست طلاق اقدام نماید .مهمترین و متداول ترین راهها همان تحقق شروط ضمن عقدی است که زوجه در سند نکاحیه ان را امضاء نموده است که دراین مقاله به ذکر هریک می پردازیم :

اگر به دنبال طلاق سریع می باشید، برای آشنایی با سریع ترین راه طلاق از طرف زن و مرد به لینک سریع ترین راه طلاق مراجعه کنید.

*امتناع از پرداخت نفقه از سوی زوج

وفق ماده 1129 قانون مدنی در صورتی که مرد نفقه زن و سایر هزینه های متعارف زندگی را چه به صورت عمدی و چه در اثرعجز ازتامین هزینه های زندگی پرداخت نکند.زن می تواند به دادگاه مراجعه و در واقع مجوزی برای طلاق زوجه محسوب میشود واگر شوهر طلاق هم ندهد نماینده دادگاه اقدام به امضای سند طلاق خواهد نمود.

برای مطالعه مقاله کامل معرفی دعاوی خانوادگی، به مقاله “انواع دعاوی خانواده چیست” مراجعه کنید.

علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی مجازات کیفری نیز به دنبال دارد چرا که ماده 53 قانون حمایت خانواده که جایگزین ماده 642 قانون مجازات اسلامی شده است مقرر می دارد “هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه، امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود”

*محکومیت قطعی مرد به مجازات حبس 5 سال یا بیشتر یا مجازات نقدی که به خاطر عدم پرداخت ان درحبس باشد.

در حبس بودن مرد از موارد عسر و حرج و سختی برای زن محسوب میشود چراکه علاوه براینکه دوری طولانی زوجین برای سلامت فردی و اجتماعی مضر است محکومیت زوج و عواقب سوء سابقه ان نیز برای زوجه ایجاد سختی می نماید.

*ابتلای مرد به مواد مضر و اعتیاد اور که به سلامت زن و فرزندان لطمه وارد اورده و سلامت روحی و جسمی انان را به مخاطره اندازد.

*غیبت طولانی مرد برای بیش از چهارسال

*مرد بدون رضایت همسر اول مجدد ازدواج نماید

*جنون مرد درصورتی به لحاظ شرایطی امکان فسخ نکاح نباشد

*عدم تفاهم زوجین و سوء رفتار مرد با زن به طوری که ادامه زندگی امکان پذیر نباشد.

*ابتلای مرد به انواع بیماریهای واگیرداریاصعب العلاج بیمارهای روحی سخت

*اشتغال مرد به شغلی که منافی حیثیت و حقوق خانوادگی زن باشد

*عقیم بودن مرد و یا ناتوانی وی در برقراری روابط جنسی

*محکومیت قطعی مردبه جرم مستوجب مجازات تعزیر یا حد که منافی با حیثیت وشئونات خانوادگی زن باشد.

*ترک نمودن زندگی به خاطر سفرهای طولانی و یا مهاجرت

لازم به ذکر است که علاوه برموارد 12 گانه شروط ضمن عقد ،زن میتواند هرشرط دیگری را در ضمن عقدنکاح قراردهد که هرموقع ازان شروط تخلف صورت گرفت زن وکیل مرد در مطلقه نمودن خودش باشد .

تکلیف مهریه در صورت درخواست طلاق از طرف زن

مهریه حقی است که به مجرد عقد نکاح برای زن ایجاد می گردد و زن می تواند هر وقت بخواهد ان را مطالبه کند.حال در شرایطی ممکن است بین زوجین مشکل پیش امده و به دلیل مشاجرات و اختلافات خانوادگی امکان ادامه زندگی را باهم نداشته دو راهی جز جدایی بر سر راه خود نبینند.

جهت آشنایی با شرایط، مدارک و مراحل طلاق با وکالت طلاق یا همان حق طلاق و روشن شدن تکلیف مهریه خود، مقاله طلاق با داشتن حق طلاق را مطالعه کنید.

تقاضای طلاق از طرف مرد و زن تفاوت هایی دارد که اگر درخواست طلاق از طرف زن و با درخواست مهریه مطرح شودزن می تواند با اثبات بندها و شروط 12 گانه سند ازدواج یا دردیگر موارد با اثبات عسر وحرج خود ،از دادگاه تقاضای طلاق نماید اما درخصوص مهریه از باب مقدار مهریه و بذل ان با توجه قانون جدید مهریه و رویه قضایی موجود ،زن میزان بذل را پیشنهاد نموده که در نهایت تصمیم گیری در مورد میزان بخشش مهریه با دادگاه می باشد .

تکلیف مهریه درصورت طلاق از طرف زن در دوران عقد

اگر درخواست طلاق از طرف زن بوده و زن در دوران عقد بوده و زندگی زناشویی را با زوج شروع نکرده باشد باید دلایل قابل قبولی برای طلاق داشته و ارائه کند در صورتی که دادگاه دلایل زن را برای جدایی قابل قبول بداند،رای طلاق صادر می کند .با مطرح شدن طلاق در دوران عقد ،زن می تواند مهریه خودش را به همسرش ببخشد تا وی راضی به طلاق شود . وفق ماده 1102 قانون مدنی مقرر می دارد ” هرگاه شوهر قبل از رابطه نزدیکی همسر خود را طلاق دهد مستحق نصف مهریه خواهد شد”

طلاق از طرف زن و عدم تعلق مهریه

مهریه حق زوجه است و حتی درمواردی که زن ناشزه هم باشد مهریه وی ساقط نمی شود .صرفا در دوحالت مهریه به زن تعلق نمی گیرد:

1-عقد باطل باشد و نزدیکی بین زوجین صورت نگرفته باشد .که ماده 1089 قانون مدنی مقرر می دارد:” هر گاه عقد میان زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و میان آنها رابطه زناشویی واقع نشده باشد و در این شرایط مرد می تواند مهریه ای نپردازد و زن حق دریافت مهریه نخواهد داشت. مورد دیگر از موارد عدم تعلق مهریه فوت زن قبل از رابطه زناشویی است”

2_عقد فسخ شود و نزدیکی بین زوجین صورت نگرفته باشد.که دراین باره نیز قانون مدنی تصریح دارد ” هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود ، زن حق مهر ندارد ؛ مگر در صورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که در این صورت ، با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف مهر است”

مدارک لازم برای طلاق از طرف زن

سند رسمی ازدواج و درصورت گم شدن یا عدم دسترسی به ان تهیه رونوشت

شناسنامه زوجه

بهترین وکیل طلاق از طرف زن در تهران

همانطور که گفتیم طلاق از طرف زن بسیار امر دشوار و زمان بری است و سخت ترین نوع طلاق است و با توجه به اینکه زن در شرایط خاصی می تواند دادخواست طلاق دهد انتخاب وکیل متخصص خانواده و طلاق ،تاثیر بسیار خوبی بر روند پرونده طلاق از طرف زن خواهد داشت.

با توجه به پروسه تقریبا طولانی طلاق از طرف زوجه ازجمله شرکت در جلسات دادگاه و داوری و… و همچنین برای ایرانیان مقیم خارج ازکشور که امکان حضور درایران را ندارند و به دلیل عدم اشنایی با قانون و مراحل کار دچار چالش های زیادی می شوند پیشنهادمیشود از یک وکیل باتجربه کمک بگیرید.

گروه حقوقی وکلای ندای حق درزمینه موضوعات خانواده فعالیت داشته و سابقه درخشانی دارد. برای وکالت دادن به وکلای مجموعه ،از طریق واتساپ با کارشناس مجموعه در ارتباط باشید