طلاق غیابی چیست؟
یعنی یکی از زوجین به مدت چندین سال (حداقل ۳ سال ) غایب باشد و هیچ خبری از او در دسترس نباشد . از انجا که این نوع طلاق شرایط خاصی دارد که خانم می تواند به صورت غیابی برای طلاق اقدام کند . ودر اصطلاح قضایی چنانچه یکی از زوجین در دادگاه حاضر نشده و یا وکیل معرفی ننموده و هیچ لایحه ای ارائه نداده باشد در واقع پس از اثبات شرایط در دادگاه رای طلاق به صورت غیابی صادر می شود
طلاق غیابی از طرف زن چیست؟
کلا منظور از رای غیابی این است که خوانده پرونده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نفرستاده و درنهایت امکان دفاع پیدا نکرده ست که در این حالت رای به صورت غیابی صادر می شود اما طلاق غیابی از طرف زن چگونه است و چه شرایطی دارد؟  با توجه به اینکه طبق قانون ایران حق طلاق با مرد است لذا درخواست طلاق از طرف زن متفاوت است چرا که زن برای درخواست طلاق باید دلیل و مدرک به دادگاه ارائه دهد ازجمله اینکه به عنوان مثال مرد به مدت ۴ سال تمام غایب یا مفقود الاثر باشد یا محکومیت کیفری داشته باشد و یا به مدت بیشتر از ۶ ماه ازپرداخت نفقه خودداری کند و موارد دیگری که در شروط ضمن عقد امده است که درصورت اثبات این موارد و همچنین به گونه ای که مشقت و سختی زن در زندگی مشترک با مرد برای قاضی ثابت شود و اگر مرد حتی در دادگاه حاضر نشود ،زن میتواند به صورت یکطرفه و غیابی از همسرش جدا شود
مدارک لازم برای طلاق یکطرفه از سوی زن
مدارک لازم برای دادخواست طلاق غیابی از طرف زن سند ازدواج (که درصورت گم شدن یا غیر قابل دسترسی بودن میتواند رونوشت از دفترخانه تهیه کنند) و اصل شناسنامه و اصل کارت ملی زوجه است
طلاق بائن چیست؟
یک نوع از تقسیم بندی های طلاق ،تقسیم ان به بائن و رجعی می باشد .وطلاق بائن یعنی طلاقی که دران امکان برگشت و رجوع زوج به زوج امکانپذیر نیست .
انواع طلاق بائن
طبق قانون مدنی کشورما طلاق خلع و طلاق مبارات ،طلاق زن یائسه ،طلاق دختر باکره (دوشیزه)و طلاق سوم تقسیم میشود که حال به تعریف انها میپردازیم.
۱_طلاق خلع بائن
یعنی طلاقی که زن از همسرش کراهت دارد و متنفر است و لذا در رابطه با مهریه زن باید مالی راکه حالا می تواند عین هر یا کمتر یا بیشتر از مهریه باشد به همسرش ببخشد تا اوحاضر به طلاق دادن زن بشود چون زن به خودی خود حق طلاق ندارد
نکته: اکثرا پرونده های طلاق توافقی که در دادگاهها صورت می گیرد از نوع خلع بائن است و قابلیت رجوع زوجین بهم وجود ندارد البته شایان ذکر است که در طلاق خلع بائن زن سه ماه(ایام عده ) فرصت دارد که به انچه بخشیده رجوع کند و اقا هم قبول کند و رجوع به زوجیت را اعلام کند که دراین صورت طلاق منتفی می شود.
۲-طلاق مبارات بائن
یعنی طلاقی که در اینجا کراهت طرفینی می باشد و هر دو طرف ازهم متنفر میباشند و مالی را می بخشند که در این حالت در رابطه با مهریه برخلاف خلع بائن مال نباید بیش از میزان مهریه باشد.
۳_طلاق زن یائسه
اگر مردی زن خود را در زمان یائسگی طلاق دهد نوع طلاق بائن بوده و مرد دیگر حق رجوع ندارد که یائسگی معمولا در سن بالای ۵۰ سال رخ می دهد و این نوع طلاق ،طلاق بائن است که در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی نیز به ان اشاره شده است و با توجه به اینکه فلسفه نگه داشتن عده طلاق از باب جلوگیری از اختلاط نسل می باشد در مورد زن یائسه معمولا احتمال باروری وجود ندارد لذا نیازی به نگه داشتن ایام عده نیست و وی عده طلاق ندارد .
۴_طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
این نوع طلاق یا همان طلاق غیر مدخوله بائن نیز گفته می شود که معمولا طلاقی است که قبل ازرابطه زناشویی بین زن و شوهر اتفاق می افتد.در این نوع طلاق نصف مهریه مندرج در عقدنامه به زن تعلق می گیرد .و با توجه به اینکه زوجه باکره است لذا عده نداشته و حتی می تواند بعد از طلاق بلافاصله با مرد دیگری ازدواج کند .و نیازی به نگه داشتن عده طلاق ندارد .
۵_طلاق سوم
به این معناست که زن و شوهر سه بار ازهم جدا شوند و طلاق بگیرند و دوباره ازدواج کنند .چه وصلت درنتیجه ازدواج جدید باشد چه رجوع لذا برای بار سوم طلاقشان ازنوع بائن است.
طلاق رجعی چیست ؟
طلاق رجعی در مقابل طلاق بائن قرار میگیرد . طلاقی است که درمدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد و امکان بازگشت به همسر خود را دارد و رجوع مرد دراین نوع طلاق اختیاری است و زن نمیتواند مانع رجوع شود و زن در این نوع طلاق در ایام عده(سه ماه) همسر مرد باقی مانده و حتی حق نفقه دارد .(گروه حقوقی ندای حق)