شرایط و مراحل طلاق غیابی از طرف مرد

شرایط و مراحل طلاق غیابی از طرف مرد

طلاق غیابی از طرف مرد چیست؟

همانگونه که قبلا در این مقاله توضیح دادیم طبق ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق با مرد می باشد .لذا اگر به دادگاه مراجعه کند و دادخواست طلاق ثبت کند چه زوجه در دادگاه حضور پیدا کند چه نکند رای صادر می شود منتها در حالت دوم (حضور پیدا نکند) رای صادره طلاق غیابی محسوب میشود.یعنی رای طلاق به درخواست مرد صادر میشود و همچنین زن حق دارد در زمان های مقرر قانونی (20 روز ) به رای صادره اعتراض (واخواهی) کند.

اگر مایلید از وکیل پایه یک و مجرب طلاق در تهران خدمات تخصصی دریافت کنید، پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با شرایط و مراحل همکاری و دریافت مشاوره رایگان به صفحه وکیل طلاق مراجعه کنید.

تماس با کارشناسان ندای حق

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

طلاق غیابی از طرف مرد با طلاق غیابی از طرف زن تفاوت بسیاری دارد و با توجه به اینکه در ایران حق طلاق با مرد است لذا در صورتی که مرد دادخواست  طلاق دهد میتواند حتی با وجود عدم حضور زن در دادگاه اورا طلاق دهد اما دادگاه قبل از صدور حکم طلاق ،تکلیف زن را از بابت حقوق مالی اش مشخص میکندو تا تکلیف حقوق مالی زوجه مشخص نشود قاضی پرونده مطروحه را مختومه نمیکند.

اگر قصد دارید با شرایط و مراحل طلاق با داشتن وکالت طلاق یا همان حق طلاق آشنا شوید به راهنمای جامع طلاق با داشتن حق طلاق مراجعه کنید.

تکلیف حقوق مالی زن در طلاق غیابی از طرف مرد

حال این سوال مطرح می شود که در صورت اراده مرد مبنی بر طلاق زن در غیاب او ،حقوق مالی همسرش چه میشود؟
قطعا حقوق مالی زوجه باید تعیین تکلیف شود که عبارت است از مهریه ،اجرت المثل،نفقه ایام عده،نفقه معوقه (در شرایطی که زوجه نفقه معوقه را مطالبه کند و استحقاق دریافت ان را داشته باشد) و شرط تنصیف دارایی مندرج در سند ازدواج (البته به این شرط که مرد بند عقدنامه را امضاء نموده و اموالی که که به دست اورده نیز بعد از تاریخ عقد باشد)

برای مطالعه مطلب جامع در مورد معرفی انواع دعاوی خانوادگی، به مقاله “انواع دعاوی خانواده چیست” مراجعه کنید.

البته با توجه به رویه عملی دادگاهها شرط تنصیف و اجرت المثل و نفقه معوقه معمولا در صورتی مورد حکم قرار میگیرد که زوجه ان را مطالبه و از دادگاه درخواست کند.

 لازم به ذکر است زمانی که قاضی میخواهد گواهی عدم امکان سازش را صادر کند منوط به تعیین تکلیف موضوع حقوق مالی زوجه خواهد بود که اگر مرد از تمکن مالی برای پرداخت برخوردار نباشد میتواند دعوای اعسار مطرح کند که در این حالت اگر قاضی تشخیص به صحت ادعای مرد داد رای به تقسیط مهریه میدهد .

 حضانت فرزندان در طلاق از طرف مرد

هماگونه که گفتیم وفق ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند چه پسر په دختر تا 7 سالگی با مادر است و پس از این سن درمورد دختر تا سن 9 سالگی و درمورد پسر تا سن 15 سالگی با پدر می باشد که البته ربطی به اینکه دادخوست طلاق از طرف مرد باشد یا زن ندارد.

البته چون درامور خانواده مصلحت کودک و طفل مطرح هست این موضوع قابل انعطاف بوده و چنانچه عدم صلاحیت یکی از زوجین ثابت شود(مثل سوء رفتاریا اعتیاد یا هرگونه رفتاری که سلامت جسمی و روانی فرزند را به مخاطره اندازد )حضانت از هریک ازانها سلب میشود . که پیشنهاد میشود برای گرفتن نتیجه قانونی و درست و مطلوب در این گونه دعاوی با وکلای متخصص گروه حقوقی ندای حق مشورت کنید.