طلاق غیابی ایرانیان خارج از کشور با وکیل طلاق غیابی افراد مقیم خارج

طلاق غیابی ایرانیان خارج از کشور | وکیل طلاق غیابی افراد مقیم خارج
5
(5)

طلاق غیابی به وضعیتی اطلاق می‌شود که همسر یک فرد (زوج یا زوجه) در دعوای طلاق، در جلسات دادرسی حضور نداشته و حتی لایحه ای نیز از طرف خود یا وکیل تقدیم دادگاه ننموده و ابلاغ دادگاه نیز به وی، واقعی صورت نگرفته، یعنی به خود مخاطب ابلاغ نشده است که در این شرایط صدور حکم، طلاق غیابی خواهد بود. طلاق غیابی ایرانیان خارج از کشور به دلیل پیچیدگی فرآیند آن بهتر است با کمک یک وکیل مجرب صورت بگیرد.

اگر در خارج از کشور سکونت دارید و به دنبال یک وکیل خوب برای طلاق غیابی بدون حضور در ایران می باشید، با وکلای با تجربه گروه حقوقی ندای حق از طریق واتساپ ارتباط برقرار کنید تا شما را در این زمینه راهنمایی کنند.

تماس با کارشناسان ندای حق

در این حالت، فرد متضرر می‌ تواند پس از اطلاع از رای صادره چنانچه اعتراضی دارد نسبت به حکم طلاق غیابی واخواهی نماید که این مهلت برای افراد مقیم داخل کشور 20 روز و برای ایرانیان مقیم خارج 2 ماه از تاریخ اطلاع می باشد. این نوع طلاق ممکن است در هر کشور متفاوت باشد. طلاق غیابی ممکن است به این دلیل باشد که همسر در تلاش برای ارتباط با همسر غایب خود بوده و نتواسته با او تماس برقرار کند، یا همسر غایب به طور کلی از زندگی مشترک دور شده باشد. برای آشنایی با جزئیات طلاق غیابی و نحوه همکاری با وکیل طلاق غیابی ایرانیان خارج کشور مطلب زیر را تا انتها مطالعه فرمایید.

طلاق غیابی ایرانیان خارج از کشور

طلاق غیابی به وضعیتی اشاره دارد که یکی از همسران به دلیل غیبت یا دوری مداوم از زندگی مشترک، قادر به حضور فیزیکی یا عاطفی در زندگی همسر دیگر نیست. در این حالت، همسری ممکن است به دلایلی نظیر مهاجرت، زندگی در مکان دیگر، ترک خانه برای مدت زمان طولانی یا دلایل دیگر از زندگی مشترک دور شود.

معمولاً در طلاق غیابی، همسری که مایل به طلاق است، باید غیبت مداوم همسر دیگر را به دلیل تلاش‌وناکامی برای ارتباط و هماهنگی زندگی مشترک ثابت کند. می‌تواند اثبات شود که همسر متخلف برای مدت زمان طولانی در محدوده زمانی مشخصی غایب بوده و تلاش‌های همسر تا حد ممکن برای ارتباط با او نتیجه نداشته است.

همانگونه که گفتیم اتباع ایرانی طبق حقوق بین المللی و قوانین موجود در احوال شخصیه خود باید تابع قانون دولت متبوع خود باشند لذا طلاق چه ازنوع غیابی و چه به صورت طلاق توافقی حتی درصورت انجام درخارج ازکشور باید در دادگاههای ایران نیز مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای گردد تا قابلیت ثبت پیدا کند .

طلاق غیابی خارج از ایران به درخواست زوجه

 طلاق غیابی از طرف زن به دلیل غیبت یا دوری مداوم شوهر  اغلب نیاز به اثبات شرایط خاص دارددر اغلب کشورها، این شرایط معمولاً به صورت زیر می‌تواند باشد:

غیبت مداوم: برای اثبات طلاق غیابی، نیاز است که همسر متخلف به مدت طولانی غایب بوده باشد. این مدت زمان معمولاً در قوانین تعیین شده و باید توسط همسر درخواست کننده اثبات شود.

تلاش برای ارتباط: برخی از کشورها ممکن است اشتراکی از تلاش‌های همسر درخواست کننده برای برقراری ارتباط با همسر متخلف را نیز مورد نظر قرار دهند. این تلاش‌ها ممکن است شامل ارسال نامه‌ها، تماس‌ها، یا سایر تلاش‌های مشابه باشد.

ناکامی تلاش‌ها: در صورت ناکامی برای برقراری ارتباط و حل مسائل زناشویی چنانچه زندگی مشترک ممکن نشود، این موضوع نیز به عنوان یکی از شرایط مطرح می‌شود

درنهایت اگر دسترسی به زوج مقدور نبود حکم طلاق غیابی صادر میشود و حکم صادره نشر اگهی میگردد تا چنانچه زوج از این موضوع مطلع شد اگر اعتراضی دارد در دادگاه حاضر شود وپس از قطعی شدن حکم و قبل ثبت طلاق در دفترخانه حکم صادره توسط سردفتر مربوطه مجددا نشراگهی می گردد که در نهایت پس از طی فرجه مقرر طلاق غیابی ثبت شده و خطبه ان جاری میگردد .

نکات مهم طلاق غیابی

*در درخواست طلاق از طرف زوجه ،زن باید عسر وحرج خود و یا موارد مندرج در سند ازدواج راکه موجب ایجاد حق درخواست طلاق می باشد در محکمه ثابت نماید واحتمال دارد در مواردی زن برای متقاعد کردن قاضی دادگاه برای طلاق، مجبور به گذشت از همه یا بخش زیادی از حقوق مالی خود شود.

*چنانچه زوجه قبلا در خارج از ایران نسبت به اخذ رای طلاق خود اقدام نموده و یا مدارک و مستنداتی دارد میتواند جهت تسریع درموضوع و روند کار به دادگاه ایران ارائه نماید اما باید گواهی ومدارک صادره خارج ازکشور با قوانین عرفی وشرعی ایران دارای مغایرت نباشد.چنانچه دلایل زوجه قوی باشد به کمک یک وکیل طلاق ایرانی بدون نیاز به حضور درایران ،میتوانید حکم طلاق خود را دریافت نموده و ان را ثبت نمایید.ی

طلاق غیابی خارج از کشور به درخواست زوج

طبق قانون ایران حق طلاق با مرد است و مراحل و پروسه طلاق غیابی به درخواست زوج از خارج کشور با داخل تفاوتی ندارد و ماده 1133 قانون مدنی ایران  به این موضوع تصریح دارد و چنانچه زوج متقاضی طلاق  باشد با درخواست وی موافقت میگردد وپروسه و مراحل طلاق از طرف زوج به مراتب راحت تر میباشد اما نکته ای که مطرح است حقوق مالی زوجه است و چنانچه دادگاه موفق به مصالحه نگردد و به زوجه دسترسی نباشد با تعیین حقوق مالی زوجه حکم طلاق غیابی را صادر می نماید.

چنانچه اعتراضی نشود حکم قطعیت یافته و زوج می تواند با مراجعه به دفترخانه و پس از نشر اگهی ان را ثبت نماید .نکته  این که در صورتی که زوج رای طلاق خارجی نیز داشته باشد می تواند ان را به دادگاههای ایران نیز ارائه کند.

تکلیف حضانت فرزند در طلاق غیابی

تکلیف حضانت فرزندان در موارد طلاق غیابی می‌تواند مسأله‌ای پیچیده باشد و بسته به قوانین حقوقی مربوط به هر کشور متغیر باشد. در طلاق غیابی، همانند سایر موارد طلاق، حقوق و تکالیف مرتبط با حضانت فرزندان اغلب بر اساس مصلحت و حقوق کودکان تعیین می‌شود.طبق قانون مدنی ایران  حضانت فرزند دختر وپسر تا سن ۷ سالگی با مادر است.

اما پس از آن حضانت فرزند تا به بلوغ رسیدن فرزند بر عهده پدر است.وسن بلوغ در دختران ۹ سالگی و در پسران تا ۱۵ سالگی است.چنانچه یکی از والدین به دلیل  بیماری‌های روانی و یا اعتیاد و سوءرفتار صلاحیت نگهداری وحضانت را نداشته باشندمانع از دادن حضانت فرزند به پدر یا مادرش میشود .

مسائلی که در نظر گرفته می‌شوند عبارتند از:

  • مصلحت کودکان 
  • ارتباط با والدین 
  • شرایط اقتصادی و اجتماعی
  • ارتباط کودکان با خانواده دیگر
  • تکلیف مهریه در طلاق غیابی

تکلیف مهریه در طلاق غیابی نیز مانند بسیاری از جنبه‌های دیگر طلاق، ممکن است تحت قوانین و مقررات مختلف در هر کشور قرار گیرد. مهریه به عنوان یک حق قانونی برای زن به او اعطا می‌شود. این مقدار ممکن است در قرارداد ازدواج تعیین شده باشد یا در صورت عدم تعیین، بر اساس مصلحت زن و شرایط زندگی او توسط دادگاه مشخص شود.ودرصورت درخواست طلاق از طرف مرد حتی اگر زوجه غایب هم باشد تا زمانی که دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نشود حکم طلاق صادر نمی کند وحقوق مالی زوجه محفوظ است.

البته چنانچه زوج معسر از پرداخت باشد و توانایی پرداخت یکجای مهریه و حقوق مالی زوجه را نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار خود را به شعبه صادرکننده حکم طلاق ارائه دهد تا دادگاه درصورت تشخیص صحت ان ،حکم به تقسیط مهریه صادرنماید. لذا در طلاق غیابی به درخواست مرد، حق و حقوق زن نیز در رأی در نظر گرفته می‌ شود تا در صورت مطالبه از طرف زوجه پرداخت گردد.

مدارک مورد نیاز برای طلاق غیابی ایرانیان خارج از کشور

مدارکی که به طور کلی رای طلاق غیابی از طرف زوج یا زوجه نیاز است شامل اصل شناسنامه وکارت ملی و سند ازدواج یا رونوشت ان می باشد و چنانچه زوجه گواهی حق طلاق یا وکالت در طلاق نیز داشته باشد ارائه ان سند نیز ضروری است اما لازم به ذکر است چنانچه زوجین قبلا به دلیل مجهول المکان بودن زوج درخارج ایران طلاق خارجی نیز گرفته باشند و مدارک و مستندات ارائه شده به دادگاه خارجی و دادنامه طلاق صادره نیز باید ضمیمه گردد.

برای مشاوره و اطلاع دقیق از مدارک استنادی با کارشناس گروه حقوقی ندای حق از طریق واتس اپ درارتباط باشید تا شما رادرمورد ثبت طلاق غیابی خارج ازکشور راهنمایی نمایند.

پروسه طلاق غیابی چقدر طول می کشد؟

این موضوع بستگی به عوامل مختلفی داردو زمان ان در کشورهای مختلف ،متفاوت است .درایران مخصوصا وقتی زوج یا زوجه مجهول المکان باشند این پروسه به دلیل نشر اگهی وفرجه های اعتراض به رای بیشتر زمان میبرد واگر درخواست طلاق از طرف زوجه باشد مدت زمان ان برای بررسی و اثبات دلایل بیشتر است و درمورد زوج نیز با توجه به اینکه ضمن طلاق باید حقوق مالی زوجه را نیز تامین کند احتمال دارد روند کار کمی بیشتر طول بکشد .با کمک گرفتن از یک وکیل طلاق ایرانیان خارج ازکشور  میتوانید این روند را سریع تر و با اطمینان پیش ببرید.

وکیل طلاق غیابی ایرانیان مقیم خارج کشور

اگر شما ایرانی مقیم خارج از کشور هستید و به دنبال وکیل در زمینه طلاق غیابی هستید، میتوانید با تحقیق آنلاین یا مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران درکشور محل اقامت خود یا پرسش از اشنایان واز دیگران که تجربه کار با وکیل طلاق غیابی را داشته اندکمک بگیرید همچنین، حتماً با وکیلی که انتخاب می‌کنید، مشاوره اولیه داشته باشید تا شرایط و تجربه وی را بررسی کنید و مطمئن شوید که او با بررسی مدارک می‌تواند به شما در امور طلاق غیابی کمک کند.و اما نحوه وکالت برای ایرانیان مقیم خارج برای ثبت طلاق غیابی به دوروش است.

سامانه ثنا ایرانیان خارج ازکشور 

چنانچه کارت ملی هوشمند داشته باشید راه اسانتر و سریع تر ،ثبت نام در سامانه ثنای ایرانیان خارج از کشور است که با داشتن یک سیم کارت فعال درایران می توانید از همان کشور مربوطه در سامانه ثبت نام نموده وپس از ثبت نام با ارائه کد به وکیل امضای شما الکترونیکی شده و وکیل مربوطه در ایران می تواند کارهای پرونده را شروع نموده و بدون نیاز به حضور شما کلیه مراحل دادرسی را پیش ببرد.

سامانه میخکی ایرانیان خارج ازکشور

سامانه میخکی متعلق به وزارت امورخارجه بوده و برای دادن خدمات کنسولی  به ایرانیان مقیم خارج می باشدو اگر فرد ایرانی کارت ملی هوشمند نداشته باشد با ثبت نام دراین سامانه و از طریق دریافت کد رهگیری میتوانند به وکیل خود درایران وکالت دهند تا نسبت به انجام پروسه طلاق و ثبت ان اقدام نمایند.

با توجه به اینکه متن وکالت میخکی در اکثر موارد ناقص هستند لذا قبل از پر نمودن وکالتنامه حتما متن را با نظارت و هماهنگی وکیل خود تنطیم نمایید تا بعدا دچار مشکل نشوید با توجه به اینکه ثبت طلاق غیابی ایرانیان خارج ازکشوریکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی پیش روی زوج‌ها به دلایل مختلف می باشد با کمک گرفتن از وکیل متخصص در امور خانواده و طلاق بدون نیاز به حضور درایران میتوانید پرونده خود را به جریان انداخته و بعد از اخذ دادنامه از دادگاه ایران  نسبت به ثبت طلاق خوداقدام نمایید. برای مشاوره در واتساپ با کارشناس مجموعه درارتباط باشید.

این پست چقدر برای شما مفید بود؟

برای امتیازدهی روی ستاره ها کلیک کنید.

معدل امتیازها: 5 / 5. تعداد افرادی که امتیاز داده اند: 5

هنوز امتیازی داده نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *