مطالبه مهریه از زوج درخارج از کشور

مطالبه مهریه از زوج درخارج ازکشور

در بسیاری از کشورها، حقوق مالی یک موضوع حیاتی در حقوق خانواده است. اما، قوانین مهریه و حقوق زنان در هر کشور ممکن است متفاوت باشد.اما در کل، مهریه به عنوان یک حق قانونی در اکثر فرهنگ‌ها و دین‌ها مورد تأیید است.چرا که مهریه حقی است که به مجرد عقد نکاح بر ذمه زوج ایجاد میشود و برای زوجه هرزمان امکان مطالبه هست. در مورد مطالبه مهریه از زوج درخارج از کشور، می‌توانید این موارد را در نظر بگیرید:

 • قوانین محل اقامت: قوانین مهریه و حقوق زنان به طور عمده توسط قوانین کشور محل اقامت شما تنظیم می‌شود. بنابراین، مفید است قوانین مربوط به حقوق زنان و ازدواج در کشوری که در آن زندگی می‌کنید را بررسی کنید.
 • توافق‌نامه ازدواج: اگر شما و همسرتان یک توافق‌نامه ازدواج دارید که در آن مسائل مرتبط با مهریه مشخص شده است، این توافق‌نامه می‌تواند به عنوان مرجع حقوقی مفید باشد.
 • مشاوره حقوقی: همیشه می‌توانید به وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در حوزه حقوق خانواده مراجعه کنید. آنها می‌توانند شما را در مورد حقوق شما و راهکارهای حقوقی ممکن که درخصوص مهریه و ازدواج وجود دارد، راهنمایی کنند.

قوانین مهریه برای ایرانیان مقیم خارج ازکشور با داخل کشور تفاوت خاصی ندارد انچه مهم است نحوه وشیوه انجام واجرای ان میباشد .با توجه به اینکه ایرانیان مقیم خارج از کشور  به دلیل مشکلات متعدد ازجمله بعد مسافت وصرف وقت وهزینه وعدم اشنایی با قوانین روز امکان پیگیری مداوم درداخل کشور را ندارند .وکیل مهریه خارج ازکشور شما را دراین زمینه یاری می کند .مهم است که در هر مورد خاص،  با یک متخصص حقوق خانواده مشورت کنید تا بهترین  راهکارها را در اختیار شما بگذارد

توقیف مال غیرمنقول بابت مهریه

مراد ازمال غیرمنقول مالی است که امکان انتقال ان به صورت فیزیکی مقدور نباشد مانند خانه وزمین و…..توقیف مال غیرمنقول (مثل خودرو، اموال، حساب‌های بانکی و دارایی‌های دیگر) برای پرداخت مهریه در برخی موارد و در برخی از کشورها امکان‌پذیر است. این اقدام ممکن است در زمانی که شخصی تعهد به پرداخت مهریه نکرده یا به تعهدات مالی خود تخلف کرده باشد، انجام شود.

در ایران، موضوع توقیف مال غیرمنقول برای پرداخت مهریه تحت عنوان “تعهد اجرای حکم” در احکام قانونی مطرح شده است. این اقدام می‌تواند بر اساس تصمیم قضائی انجام پذیرد. در ایران، برخی اصول و قوانین در خصوص مهریه به شرح زیر هستند:

 • توافق‌نامه ازدواج: اگر توافق‌نامه ازدواجی وجود داشته باشد و در آن مهریه مشخص شده باشد، اجرای این توافق‌نامه توسط دادگاه ممکن است انجام شود.
 • تصمیم قضایی: در صورت عدم وجود توافق‌نامه یا تعهدات نقض شده، افراد می‌توانند از طریق دادگاه تصمیم قضایی جهت توقیف مال غیرمنقول به منظور پرداخت مهریه درخواست کنند.
 • اجرای تصمیم قضایی: اجرای تصمیم قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی و قضائی انجام می‌شود. این اجرای تصمیم شامل توقیف مال غیرمنقول و یا دارایی‌های دیگر جهت پرداخت مهریه می‌ باشد.

مستثنیات دین به چه معناست؟

نکته مهم این است که در مورد توقیف اموال ،تمام اموال زوج قابل توقیف نیست که به ان مستثنیات دین میگویند . مثلا چنانچه زوج یک اپارتمان داشته باشد که به نامش است اما دران ساکن میباشد .یا مالک خودرویی باشد که با ان امرارمعاش مینماید در  این موارد این گونه اموال  قابلیت توقیف ندارد و چنانچه توقیف هم گردد زوج میتواند به ان اعتراض نموده ودرخواست رفع توقیف اموال را بخواهد .

پروسه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در ایران، پروسه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به نام “اجرای اسناد مالی و مدنی” شناخته می‌شود. در اینجا یک چشم‌انداز کلی از مراحل این پروسه ارائه شده است:

 1. تهیه اسناد: شخصی که می‌خواهد مهریه خود را از طریق اجرای ثبت دریافت کند، باید اسناد مربوطه را تهیه کند. این اسناد می‌توانند شامل توافق‌نامه ازدواج، اسناد مربوط به تعهدات مالی مهریه، و تصمیمات قضایی باشند.
 2. تقاضای ثبت: شخص مطالبه‌کننده باید با حضور در دفتر ازدواجی که عقد درانجا صورت گرفته مراجعه و درخواست صدور اجراییه نماید
 3. تصویب ثبت: پس از ارائه درخواست،سر دفتر مربوطه ، اسناد را بررسی می‌کند و در صورت مطابقت ،اقدام به صدور اجراییه و ارسال ان به اداره پنجم (اجرای مهریه)مینماید.
 4. اعلام به بدهکار: پس از ارسال به اداره ثبت ضمن استعلام اموال به بدهکار (زوج ) اعلام می‌شود که باید  مهریه زوجه را پرداخت کند.
 5. اجرای ثبت: در صورت عدم اقدام به پرداخت مهریه توسط زوج ، زوجه می‌تواند اقدام به توقیف دارایی‌های بدهکار (مانند ملک، خودرو، حساب بانکی و غیره) نماید.
 6. فروش دارایی‌ها: در صورتی که بدهکار پس از توقیف دارایی‌ها، همچنان به پرداخت تعهدات خود اقدام نکند، دارایی‌ها فروخته می‌شوند و زوجه  از محل فروش اموال زوج یا توقیف حساب بانکی ، مهریه خود را دریافت می‌کند. اگر مهریه عندالمطالبه باشد، زن پس از اجرا گذاشتن مهریه می‌تواند مرد راممنوع الخروج نیز نماید.داشتن یک وکیل مهریه خارج ازکشور میتواند روند پرونده شمارا به درستی پیش ببرد

بذل مهریه در خارج از کشور به چه صورت است؟

موضوع بخشش مهریه در خارج از کشور بستگی به قوانین مربوط به ازدواج و حقوق خانواده در کشور مقصد دارد. در بسیاری از کشورها، امکان بخشش مهریه وجود دارد و این امر بیشتر به مفاد توافق‌نامه ازدواج یا تصمیمات دادگاه بستگی دارد

در کشورهایی که قوانین حقوق خانواده و ازدواج به شدت مرتبط با دین هستند، مفاد دینی نیز ممکن است تأثیرگذار باشد. در بعضی از ادیان، مفادی در مورد مهریه و تعهدات مالی در زمان ازدواج وجود دارد.البته دقت داشته باشید که درخواست بخشش مهریه صرفا ازطرف زوجه وبارضایت کتبی وی واحراز هویت ایشان امکان پذیر است.چراکه امکان بخشش مهریه به صورت دست نویس اعتبارچندانی ندارد چنانچه زوجه ساکن ایران باشد با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی این امر انجام می شود که معمولا درقبال اخذ حق طلاق این بخشش صورت میگیرد که میتوانید مقاله طلاق با داشتن حق طلاق رامطالعه کنید .اما چنانچه زوجین مقیم خارج ازکشور باشند دو حالت وجود دارد اگر زوجه ضمن بخشش مهریه قصد طلاق توافقی را دارد میتوانند طی صورتجلسه ای توافق نموده وبه وکیل طلاق ایرانیان خارج  ازکشور وکالت داده تا پروسه مربوط به ان را انجام دهند اما اگر صرفا زوجه قصد بذل مهریه بدون طلاق را داشته باشد میتواند به یک وکیل درایران وکالت میخکی داده تا با مراجعه به دفتراسناد رسمی برای بخشش مهریه اقدام نماید.که لازم به ذکر است به خاطر مشکلاتی که امکان بروز ان دراینده وجود دارد معمولا سردفتران محترم اسناد رسمی به سختی و با حضور شاهد از سمت زوجه مخصوصا اذن پدر زوجه این کار را انجام میدهند.

راههای وکالت دادن به وکیل مهریه

اگر به دنبال مطالبه مهریه و نیاز به خدمات یک وکیل در این زمینه هستید، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

 • مشاوره حقوقی
 • تهیه اسناد مطالبه مهریه مانند معرفی اموال
 • بررسی قوانین محل اقامت
 • تعیین میزان مهریه
 • تهیه مدارک شناسایی شامل اصل سندازدواج یا رونوشت ان
 • کارت ملی وشناسنامه زوجه

ناگفته نماند هرچند تعدادی ازکشورهای اروپایی درزمان رسیدگی به طلاق حقوق مالی زوجه را مورد لحاظ قرار میدهند اما توقیف اموال بابت مهریه صرفا شامل اموال زوج درایران میباشد و شامل اموال خارج کشور نیست.ایرانیان مقیم خارج ازکشور میتوانند پروسه مربوط به مطالبه مهریه و ممنوع الخروجی را از طریق وکیل دادگستری متخصص دراین زمینه پیگیری نمایند .برای وکالت دادن از دو طریق سامانه ثنا ومیخکی این امر امکان پذیر است . وکیل مهریه ایرانیان خارج از کشورخارج به دلیل تجربه وبه جهت آشنایی با رویه قضایی ومراحل اجرای ثبت ، پرونده را در کمترین زمان و از بهترین راه های موجود، حل و فصل می کند.برای اشنایی با قوانین مطالبه مهریه از زوج در خارج ازکشور و مشاوره دراین خصوص  باکارشناس گروه حقوقی ندای حق در واتساپ درارتباط باشید.

خدمات گروه حقوقی ندای حق چیست؟

 • برگزاری جلسات مشاوره به صورت حضوری و انلاین
 • پیگیری پرونده بدون نیازبه حضور موکل
 • ارائه کلیه خدمات حقوقی به ایرانیان داخل و خارج ازکشور
 • اخذ نتیجه مطلوب توسط وکلای پایه یک دادگستری
 • پشتیبانی و ارائه گزارش از روند پرونده به موکل
 • انعقاد قرارداد وکالت با موکل از دو طریق ثنا یا سامانه میخکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *