مهروموم ترکه + مراحل، مدارک و قوانین مهر و موم ترکه

مهروموم ترکه چیست | مراحل، مدارک و قوانین + نمونه لایحه

مهروموم اولین اقدامی است که به منظور از بین نرفتن احتمالی اموال متوفی و جلوگیری از تضییع حقوق وراث و سایرین انجام می شود. این کار به خصوص برای افراد مقیم خارج از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مهروموم ترکه باید از وکلای با تجربه در این زمینه کمک بگیرید.

برای اقدام جهت مهروموم ترکه از وکلای با تجربه گروه حقوقی ندای حق کمک بخواهید. برای این منظور با شماره های زیر ارتباط برقرار کنید.

تماس با کارشناسان ندای حق

اگر مایلید با مراحل، مدارک و قوانین مهر و موم ترکه به طور کامل و جامع آشنا شوید، ادامه این مطلب را به دقت مطالعه کنید.

مهروموم ترکه چیست؟

مهر و موم ترکه اقدامی است که برای حفظ اموال متوفی تا زمان تقسیم ارث انجام می شود. اهمیت مهروموم ترکه برای افراد ساکن خارج بیشتر است. مثلا فرض کنید بعضی از ورثه مقیم خارج از کشورند و یا مجهول المکان هستند. در واقع با مهروموم ترکه، ورثه از هرگونه اقدام برای فروش یا استفاده و تغییر و ….. تا وقت تعیین تکلیف اموال متوفی محروم می شوند. چرا که اموال در مکان مناسبی قرارداده می شود و توسط عضو شورا صورتجلسه می گردد. در مورد اموال غیر منقول یا اموالی که قابل مهروموم نیست نیزدر صورتجلسه درج می گردد. چرا که در مهروموم ریز صورت اموال ثبت می شود.

شرایط-مهروموم-ترکه
شرایط-مهروموم-ترکه

شرایط مهروموم ترکه

وفق قانون امور حسبی، دراین موارد اقدام به مهروموم ترکه می شود:

وقتی متوفی درخانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال ان فوت شده و کسی هم برای محافظت اموال او نباشد .

چنانچه اموال دولتی یا عمومی پیش متوفی امانت بوده باشد .

چنانچه بین ورثه ،محجوری باشد که ولی یا قیم یا وصی نداشته باشد (که پس از مهروموم مراتب به دادستان جهت تعیین قیم اطلاع داده می شود )

چنانچه یکی از ورثه غایب باشد و نماینده ای هم بر اداره اموال خود نداشته باشد که پس از مهروموم ترکه ، مراتب به دادستان جهت تعیین امین اطلاع داده می شود .

مدارک مورد نیاز مهروموم ترکه چیست؟

اشخاصی که حق این درخواست را دارند وطبق ماده 167 قانون امور حسبی مشخص شده اندجهت این امر باید مدارک ذیل را ارائه نمایند.

*کارت ملی و شناسنامه و گواهی فوت متوفی

*طلبکار متوفی با ارائه مستندات مطالبه خود از قبیل چک ،سفته،یا هرسند عادی و رسمی دیگر

*اگر وصیتی به نفع فردی شده ارائه وصیت نامه و مدارک شناسایی

*درصورت امکان ارائه گواهی انحصار وراثت

*ارائه مدارکی که حاکی از رابطه نسبی بین شخص و متوفی باشد.

چه کسانی حق درخواست مهروموم ترکه را دارند؟

کسانی که طبق ماده 167 قانون امور حسبی حق درخواست مهروموم ترکه را دارند عبارتند از :

هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها

موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع ازمال شده باشد (موصی له به فردی گفته می شود که متوفی به موجب وصیت بخشی از اموال خود رابرای پس از فوت به او تملیک کرده باشد).

طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد .پس در مهروموم تحت شرایطی برخلاف تحریر ترکه، طلبکاران نیز امکان درخواست مهرومو م ترکه را دارند.

کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی معرفی شده باشد.

مهروموم ترکه در صلاحیت کدام دادگاه است؟

شورای حل اختلاف اخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی به این درخواست است و اگر متوفی درایران اقامتگاهی نداشته باشد شورای حل اختلاف اخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی است و اگر این دو حالت هم نباشد شورای حل اختلافی که ترکه دران حوزه قراردارد ،صلاحیت رسیدگی به این درخواست  را خواهد داشت.

سوالات متداول
هزینه دادرسی مهر و موم ترکه چقدر است؟

برای آگاهی از هزینه مهموموم ترکه کافی است با شماره 02166895246 تماس بگیرید.

آیا مهر و موم ترکه قبل از انحصار وراثت امکانپذیر است؟

امکان طرح دعوای مهروموم ترکه قبل از انحصار وراثت وجود دارد بر اساس بند “ت” ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

درخواست رفع مهر و موم ترکه چگونه امکانپذیر است؟

فقط اگر تکلیف ماترک متوفی بر روی برگه تعیین شده و هیچ اعتراضی به آن صورت نگیرد یا اعتراضات صورت گرفته وارد نباشند، می توان درخواست رفع مهر و موم ترکه را به دادگاه تقدیم کرد.