همانطور که می دانید وکالت به معنای نمایندگی است و قراردادی است که ما از طریق ان شخصی را برای انجام اعمال حقوقی خود مثل فروش ملک ،یا امور اداری و یا طلاق و .....نماینده خود قرار می دهیم در واقع ما دراین قرارداد شخص وکیل و موکل و موضوع قرارداد را داریم .و وکالت ماهیتا عقد جایز است و از ویژگی های عقد جایز این است که هریک از طرفین هر زمان می توانند ان را برهم بزنند و باطل کنند . یعنی وکیل می تواند استعفا دهد و موکل میتواند وکیل را عزل کند اما گاهی طرفین عقد وکالت توافق میکنند که امکان عزل وکیل و برهم زدن قرارداد وکالت توسط موکل ،دیگر وجود نداشته باشد. این نوع وکالت "بلاعزل" نامیده می شود.
ادامه مطلب