مرگ ، یک اتفاق غم انگیز و دشوار برای هر خانواده ای است. در این شرایط، دیگر افراد خانواده بار سنگین مسئولیت را بر دوش می کشد. در قانون ایران، حقوق ویژه ای برای بازماندگان و البته تحت شرایطی …
ادامه مطلب