چک چیست؟ از مهمترین اسناد تجاری که مردم در معاملات روزمره ازان استفاده میکنند چک و سفته است که دراین مقاله قصد داریم ابتدا درمورد چک و سپس نسل جدید چک ها، یعنی چکهای صیادی صحبت کنیم.ماده ۳۱۰ قانون تجارت درمورد چک مقررمیدارد “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.» در این تعریف چک وسیله‌ی پرداخت است که به جای پول مورد استفاده قرار می‌گیرد. “طبق تصریح متن ماده محال علیه چک ،صرفا بانک است و لذا چک هایی که توسط موسسات مالی و اعتباری و یا صندوق های قرض الحسنه صادر می شود مشمول قانون صدور چک نیستند.
ادامه مطلب