تصادفات و میزان دیه کامل و جزئی طبق قانون جدید ۱۴۰۲

دیه چیست؟
دیه مبلغی است که قانون گذار پیش بینی نموده و در مورد جنایات غیرعمدی وارده بر جسم و جان افراد یا درمواردی که جنایت عمدی بوده اما امکان قصاص نیست یا مصالحه شده باشد ،پرداخت می گردد.(تصادفات و میزان دیه کامل و جزئی طبق قانون جدید ۱۴۰۲)
دیه تصادفات چیست و در چه مواردی پرداخت می گردد؟
تصادفات متاسفانه یکی از عوامل اصلی و جدی مرگ انسان در کل دنیاست و براساس امار موجود ،میزان تصادفات رانندگی در ایران بسیار بالاست . قانوگذار برای تصادف چه به صورت عمد و چه غیر عمد مجازات و دیه مقرر نموده است .چنانچه در تصادفات رانندگی ،شخصی دچار اسیب مالی یا جانی وجسمی شود مشمول پرداخت دیه تصادفات خواهد بود .در تصادف رانندگی که باعث فوت نشده باشد(صدمات بدنی غیرازفوت)شرکت های بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی ،مکلف هستند بعد از دریافت گزارش پلیس و کارشناس ،طبق رای قطعی دادگاه خسارت حادثه را به شخص ثالث پرداخت نمایند.حال اگر فرد بیمه یا گواهی نامه نداشته باشد یا ازمحل حادثه متواری شده باشد و شناخته نشود پرداخت خسارت حادثه به عهده ، صندوق تامین خسارت بدنی است و اگر تصادف منجر به فوت شده باشد شرکتهای بیمه می توانند بدون نیاز به حکم دادگاه و با گرفتن رضایت اولیای دم فرد مقتول ،کل مبلغ دیه را پرداخت کنند .درمواردی نیز امکان دارد حادثه منجر به قطع عضو فرد شود که دراین موارد نیز مبلغ دیه باید محاسبه و پرداخت شود.
انواع دیه در قانون مجازات اسلامی چیست؟
دیه قتل:که مبلغ ان یک دیه کامل است و میزان ان هرسال با توجه به شرایط اقتصادی متغییر است و از طریق قوه قضاییه درابتدای سال اعلام می گردد.
دیه جراحت:یعنی یک جرمی علیه دیگری واقع می شود و دراثر این حادثه فرد دچار جراحت می شود مثل کبودی ،زخم،تورم و…که فرد خاطی باید دیه ان را بپردازد .
دیه قطع عضو:یعنی در اثر حادثه فرد عضو یا اعضایی از بدن خود را از دست بدهد که دراین حالت درمورد اعضایی که دربدن جفت هستند مثل دست یا چشم و…ازبین بردن یکی از ان دو مجازات نصف دیه کامل را دارد و اگر هر دو عضو ازبین برود مبلغ دیه اندازه دیه کامل یک انسان است .
دیه ازبین رفتن منافع اعضاء:دراین حالت علی الظاهر فرد سالم است اما حادثه باعث شده فرد منافع حاصل از اعضای خود را از دست بدهد مثلا بویایی یا چشایی فرد از بین برود که هر مورد ان دیه مختص خود را دارد .
قانون دیه درتصادفات منجر به جرح
ماده ۱۶ قانون اصلاح بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه دراین باره می گوید:در تصادفات رانندگی که منجر به فوت نشده باشد شرکت های بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی موظف است بعد از دریافت گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی و درصورت نیاز ،سایر دستگاههای ذی صلاح ،حداقل ۵۰ درصد از مبلغ دیه را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و برای باقیمانده ،منتظر رای قطعی دادگاه بماند.
قانون دیه در تصادفات منجر به فوت
تصادف منجر به فوت معمولا دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند که مجازات حبس یا جزای نقدی ان جنبه عمومی بوده و پرداخت دیه به جنبه خصوصی ان بر می گردد که درصورت مطالبه اولیای دم پرداخت می شود و البته تصادفات رانندگی منجر به فوت ،در ردیف قتل های غیر عمد است ودیه ان براساس دیه کامل انسان در نظر گرفته می شود و دراین باره ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد که “هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا ابی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود .مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه ازناحیه اولیای دم محکوم می شود .”همچنین اگر فرد دچار صدمات متعددی گردد که متعاقبا منجر به فوت او شودماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی دراین باره عنوان میکند که :”تنها دیه نفس یا عضو یا اسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا اسیب بزرگتر دراثر سرایت برخی از صدمات باشد ،دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا اسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود .”

نحوه محاسبه دیه طبق قانون ۱۴۰۲

میزان دیه هرسال و درابتدای سال توسط قوه قضاییه اعلام می شود و دیه کامل انسان طبق سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۰۰ میلیون تومان است در واقع مبلغ دیه کامل انسان براساس یکصد شتر سالم می باشد اما با توجه به شرایط تورم و اعلام درصد از سوی بانک مرکزی ،هرساله این موضوع در محاسبه مبلغ کامل دیه تاثیر می گذارد.
نحوه محاسبه دیه در ماههای حرام طبق قانون جدید ۱۴۰۲
ماههای حرام عبارتند از محرم ،رجب،ذی القعده،ذی الحجه و محاسبه دیه درماههای حرام و غیرحرام متفاوت است و دیه قتل نفس در ماه حرام افزایش یافته و یک سوم به ان اضافه میشود و مبلغ دیه کامل انسان در ماههای حرام ۱میلیارد و دویست میلیون تومان است .و این موضوع فقط درمورد قتل نفس لحاظ میشود و سایر انواع دیه که توضیح دادیم در ماههای حرام فرقی با ماههای دیگر سال ندارند.یعنی اگر تصادف صرفا منجر به اسیب جسمی شده باشد مقدار دیه درماه حرام و غیرحرام سال یکی است.
نحوه و مراحل دریافت دیه در تصادف جرحی
وفق قانون مجازات اسلامی هرگونه حادثه ای که منجر به خسارات بدنی یا جانی به شخصی وارد شود و یا منجر به قطع عضو گردد مبلغ دیه مطابق با قانون محاسبه و فرد ملزم به پرداخت می شود حال باید دید مراحل دریافت دیه در تصادف جرحی چگونه است.چنانچه تصادف جرحی باشد اولین اقدام درکنار تماس با اورژانس برای حمل مصدوم و امداد رسانی ،مطلع کردن پلیس و مراجع انتظامی است که درمحل حاضر شده و مدارک لازم ازجمله گواهینامه شخص ،بیمه نامه وکارت ماشین فرد مقصر را بررسی نموده واز صحنه تصادف کروکی تهیه می نماید و مشخصات اطلاعات دو طرف را در فرم درج می نماید و در تصادف جرحی وسیله نقلیه به پارکینگ انتقال داده می شود.
پس ازان فرد پلیس مقصر حادثه را به کلانتری برده و تشکیل پرونده می دهد وخانواده فرد مصدوم نیز باید به کلانتری مراجعه و شکایت خود را مکتوب ثبت نمایند .کلانتری مدارک را کامل و پرونده را به دادسرا ارسال می کند وشاکی در پرونده تصادف جرحی پس از بیمارستان به پزشکی قانونی مراجعه نموده و نامه درخصوص جراحت وارده و مقدار ان دریافت کرده و به دادسرا تحویل می دهد و سپس برای تشکیل جلسه و رای به دادگاه ارسال می شود
مدارک مورد نیاز برای گرفتن دیه تصادفات جرحی و فوتی
اصل بیمه نامه مقصر حادثه
اصل گواهینامه رانندگی و کارت ملی مقصر حادثه
اصل سند و کارت ماشین
گزارش مامورین انتظامی و تصویر مصدق کروکی تصادف
تصویر مصدق گزارش کارشناس
تصویر مصدق اوراق بازجویی
خلاصه پرونده پزشکی مصدوم یا متوفی در بیمارستان
اصل کارت ملی و شناسنامه متوفی وسایر اولیاء دم
رای قطعی دادگاه
جواز دفن و گزارش معاینه جسد
ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود درحادثه منجر به فوت
ارائه قیم نامه(چنانچه در بین ورثه صغیری باشد)
مدت زمان پرداخت دیه تصادف چقدراست؟
طبق قانون بیمه شخص ثالث ،مدت زمان پرداخت دیه تصادف ۱۵ روز کاری است اما در عمل ،این امر امکانپذیر نیست و بستگی به روند پرونده و عملکرد شرکتهای بیمه دارد تا درنهایت با تکمیل گزارش پزشکی قانونی وصدور رای و قطعیت ان ،قابلیت اجرا پیدا کند .
نحوه محاسبه دیه اعضای بدن طبق قانون جدید ۱۴۰۲
دیه اعضاء انسان نسبت مشخصی از مبلغ دیه کامل است که هرسال از طریق قوه قضاییه اعلام می شودو دیه اعضای زن ،تا میزان یک سوم دیه با دیه مرد برابر است اما از میزان یک سوم وبیشتر ،به نصف تقلیل می یابد .چنانچه برای صدمه یا جراحتی که به عضو یا منافع ان وارد می شود در قانون یا شرع مقدار معینی دیه مشخص شده باشد باید همان میزان مشخص شده محاسبه و پرداخت گردد و لازم به ذکر است که دیه باید به نرخ روز پرداخت شود و ملاک محاسبه دیه تاریخ وقوع جرم نیست بلکه تاریخ پرداخت ان است و درصورتی که برای ان عضو دیه مشخصی تعیین نشده باشد قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس پزشکی قانونی میزان ان را مشخص می کند که اصطلاحا به ان ارش می گویند.ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی دراین باره مقرر می دارد “هرگاه دراثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد اید چنانچه برای ان جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی ازان به شرح مندرج دراین قانون مقرر شده باشد مقدار مقررو چنانچه شرعا مقدار خاصی برای ان تعیین نشده ((ارش)) ان قابل مطالبه است .
وکیل دیه تصافات 
درتصادفات جرحی بعضا افراد به دلیل عدم اگاهی از حقوق قانونی خود و عدم پیگیری در موعد مقرر ، بسیاری از حقوق و مطالبات خود را از دست می دهند .و عمده صدمات انهاطی حادثه در نتیجه عدم اقدام به موقع، نادیده گرفته می شود و لذا علاوه براسیب روحی از لحاظ مادی عمده مبلغ دیه را از دست می دهند .و یا در تصادف منجر به فوت،به دلیل اسیب روحی شدید وارده به بازماندگان و عدم اگاهی از قوانین و پروسه طولانی تشکیل پرونده در کلانتری و دادسرا تا صدور حکم و اخذ دیه برایشان دشوار و پرونده تا مدتها بلاتکلیف می ماند .لذا استفاده از کمک گروه وکلای ندای حق در زمینه بیمه تصادفات رانندگی به شما کمک می کند تا روند تشکیل پرونده در دادسرا و دادگاه تا صدورحکم و دریافت دیه از شرکتهای بیمه را با سهولت و ارامش خاطر طی کنید .درصورت تمایل با ما و کارشناس مجموعه در واتساپ درارتباط باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *