تنفیذ طلاق

تنفیذ طلاق چیست | شرایط، مدارک و نمونه دادخواست

گاهی زوجین پس از ازدواج بنا به دلایل شخصی، تحصیلی و یا کاری به خارج از کشور مهاجرت می نمایند. چنانچه در صورت بروز مشکلات و یا اختلافاتی به دادگاه خارجی مراجعه نموده و دادخواست طلاق خود را ثبت نمایند، سوالی که مطرح است این است که آیا حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی اعتبار لازم را دارد؟ در این شرایط طلاق خارجی باید در دادگاه های ایران تنفیذ یا همان تایید شود.

اگر قصد تنفیذ طلاق خود در دادگاه های ایران را دارید و به دنبال یک وکیل خوب برای تنفیذ طلاق می باشید، با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب گروه حقوقی ندای حق مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تماس با کارشناسان ندای حق

در این نوشتار قصد داریم شما را با مفهوم تنفیذ طلاق و شرایط و مراحل پذیرش آن آشنا کنیم. با ماهمراه باشید.

تنفیذ طلاق چیست؟

تنفیذ در معنای لغوی به معنای اجازه دادن و تایید نمودن می باشد و تنفیذ طلاق یعنی تایید کردن طلاق. موضوع تنفیذ طلاق معمولا در مورد احکام صادره از دادگاه های خارجی مطرح می شود. یعنی زوجین در خارج کشور طلاق خارجی خود را به ثبت رسانده و حال می خواهند تایید رای خارجی را در دادگاه های ایران جهت ثبت و اجرای صیغه شرعی بگیرند.

اگر مایلید از وکیل پایه یک و مجرب طلاق در تهران خدمات تخصصی دریافت کنید، پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با شرایط و مراحل همکاری و دریافت مشاوره رایگان به صفحه وکیل طلاق مراجعه کنید.

البته تنفیذ طلاق شرایط خاصی دارد که در صورت عدم رعایت آن شرایط، رای طلاق صادره در دادگاه خارجی مورد تایید قوانین ایران و متعاقبا دادگاه ایران نخواهد بود .و البته لازم به ذکر است رای طلاق خارجی صادره نیز باید به تایید کنسولگری ایران برسد و مهر شود تا بتوان به ان استناد نمود.

برای مطالعه مقاله انواع دعاوی خانوادگی، به مقاله “انواع دعاوی خانواده چیست” مراجعه کنید.

تنفیذ طلاق شرعی

منظور از تنفیذ طلاق شرعی این است که فرد متقاضی طلاق ،پس از اخذ حکم از دادگاه کشور محل اقامت خود با مدارک ومستندات به سفارت یا کنسولگری کشور مربوطه و یا درصورت اقامت درکانادا و امریکا به دفترحفاظت منافع مراجعه نموده و رای صادره را به تایید ومهر کنسولگری برساند و سپس صیغه شرعی طلاق را درمراکز اسلامی و رسمی معرفی شده جاری نماید چرا که درغیر اینصورت با مطرح شدن دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاههای ایران به دلیل عدم شرایط شکلی دادخواست منجربه رد خواهد شد .

تنفیذ طلاق در چه شرایطی پذیرفته می شود؟

قانون ایران برای تنفیذ طلاق دو شرط را مقرر نموده است.

 • اول اینکه دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به درخواست طلاق از طرف فرد را داشته باشد.
 • دوم اینکه قانون کشور خارجی که رای طلاق را صادر نموده با قانون ایران مغایر نباشد.

ماده 975 قانون مدنی صراحت دارد که ” محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.”

لذا در این دو حالت است که دادگاه ایران با بررسی کامل شرایط ،حکم به تنفیذ طلاق صادر می کند. امروزه کنسولگرهای ایران در خارج از کشور حکم صادر شده ایرانیان خارج از کشور را تایید می کند. با این کار ایرانیان خارج از کشور می توانند از طریق وکیل در ایران تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را درخواست کنند.

لازم به ذکر است که یکی از فاکتورهای مهم در تنفیذ طلاق توسط دادگاه ایران این است که حکم طلاق خارجی حتما در مراجع رسمی مذهبی اجرا شده باشد و گرنه احتمال رد درخواست وجود داشته که در این صورت تنفیذ رد می گردد و باید دادخواست طلاق مجدد داد.

تنفیذ طلاق خارج از کشور

هرچند طبق ماده 6 قانون مدنی اتباع ایران درهرکجای دنیا که باشند ازنظر قوانین مربوط به احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود میباشند اما قانونگذار درمواد14 و15 قانون حمایت خانواده احکام صادره از دادگاههای خارجی را تحنت شرایطی درایران بررسی و قابل تنفیذ میداند بنابراین برای تنفیذ طلاق خارج ازکشور طرفین یا وکلای انها باید با ضمیمه نمودن تمامی مدارک ومستندات ازجمله دادنامه صادره از دادگاه خارجی نسبت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق اقدام نمایند.

در رویه عملی برخی از دادگاهها ارای صادره ازمحاکم خارجی درمورد طلاق را قابل تنفیذ نمیدانند که دراین شرایط میتوان از رای دادگاه خارجی به عنوان دلیل برای حکم طلاق استفاده نمود دادگاه مکلف به «بررسی» حکم دادگاه خارجی است چرا که باید احراز نماید دادگاه خارجی در صدور رای قانون ایران را رعایت نموده یا خیر ودیگر اینکه رای صادره از دادگاه خارجی منطبق با قوانین ایران صادرشده باشد و مخالف نظم عمومی و اخلاق نباشد دراین صورت با رعایت تمامی شرایط، دلیلی برای عدم تنفیذ حکم وجود نخواهد داشت.

در واقع رای باید با محتوا و ماهیت قانون ایران تطابق داشته باشد.حکم تنفیذ طلاق حکمی اعلامی است. لذا نیازی به صدور اجرائیه ندارد. دادگاه ضمن صدور حکم ، دستور ثبت طلاق در اسناد سجلی فرد متقاضی تنفیذ را صادرمی نماید.

تنفیذ طلاق از طرف مرد

باتوجه به اینکه طبق قوانین ایران حق طلاق با مرد است زوج میتواند با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود نسبت به اخذ رای طلاق و سپس درخواست تنفیذ ان رای دردادگاههای ایران اقدام کند اما با توجه به اینکه زوج درزمان طلاق باید حقوق مالی زوجه را تماما پرداخت کند اگر در دادگاه خارجی رای طلاق هم صادر شود باز حقوق مالی زوجه همچنان بر ذمه اش باقی می ماند بنابراین بهتر است از طریق دادگاههای ایران اقدام نماید .در مواردی که طلاق به درخواست زوج درخارج ازکشور ثبت می‌گردد، حق مطالبه حقوق مالی برای زوجه وجود دارد که برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

تنفیذ طلاق از طرف زوجه

باتوجه به اینکه موضوع درخواست طلاق از طرف زوجه مستلزم اثبات شرایط قانونی عسروحرج در محاکم ایران است تنفیذ رای طلاق خارجی به درخواست زوجه درایران ،منوط به رعایت شرایط کامل قوانین ایران است از جمله اینکه دادگاه بررسی میکند که رای طلاق خارجی مطابق با قانون ایران صورت گرفته باشدوهمچنین در مراکز اسلامی معتبر یا مساجدی که در آن کشور وجود دارند صیغه شرعی طلاق با حضور دو شاهد جاری شده باشد و گواهی معتبر کتبی بر این امر موجود باشدوگرنه احتمال پذیرش تنفیذ رای طلاق خارجی بسیار کم میشود.

تنفیذ طلاق توافقی

چنانچه به صورت توافقی درکشور محل اقامت خود نسبت به اخذ رای طلاق خارجی اقدام نموده اید و درمورد حقوق مالی وغیرمالی طبق قوانین ایران توافق دارید میتوانید جهت ثبت ان از طریق وکیل طلاق ایرانیان خارج ازکشور اقدام نمایید.

نمونه دادخواست تنفیذ طلاق

با توجه به ماده 15 قانون حمایت خانواده که مقرر میدارد “هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند”.بنابراین طرح دادخواست تنفیذطلاق مستلزم ارائه مدارک مستند میباشد که جهت اشنایی شما هموطنان عزیز با چهارچوپ طرح دادخواست تنفیذ طلاق نمونه ای را در این نوشتار اورده ایم :

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای رسیدگی و صدور حکم تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن و اجرای آن در یکی از دفاتر طلاق در ایران

دلایل و منضمات دادخواست:

 1. کپی مصدق شناسنامه زوجه
 2. 5برگ حکم دادگاه امارات متحده عربی
 3. سند ازدواج وترجمه رسمی ان
 4. 5 برگ ترجمه رسمی حکم طلاق صادره از دادگاه امارات
 5. سند مهریه زوجه
 6. وکالتنامه وکیل

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

به استحضار میرساند وفق گواهی ازدواج موکله اینجانب خانم……..درمورخ ……با خوانده محترم اقای …..درکشور امارات ازدواج نموده است که این عقد درکنسولگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است و حاصل ازدواج انان یک فرزند دختر 15 ساله میباشد .موکله به دلیل سوءرفتار همسر و اسیب های جسمی وروحی از دادگاه دبی درخواست طلاق می نماید که انهایه درمورخ ……منجر به صدورحکم طلاق وفق موازین اسلامی و احوال شخصیه کشور متبوع طرفین (ایران)گردیده و رابطه زوجیت خاتمه یافته است.

زوج پس از صدور حکم از دادگاه دبی، زوجه وفرزندمشترک را ترک نموده و به کشور دیگری رفته است وفرزند مشترک از مدار حضانت خارج است .شایان ذکر است که رای طلاق صادره به تایید کنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران درامارات رسیده است

حال با عنایت به جدایی و مفارقت شرعی وقانونی بیش از 4 سال و با عنایت به صدور حکم طلاق از سوی کشور محل اقامت و مستندا به مواد 972 قانون مدنی وماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 15 قانون حمایت خانواده ،تنفیذ و تایید حکم طلاق صادره از دادگاه امارات متحده عربی و اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان در یکی از دفاتر طلاق داخل ایران مورد استدعاست.

مراحل اقدام به تنفیذ رای طلاق خارجی چگونه است؟

مراحل اقدام به تنفیذ حکم طلاق خارجی برای ایرانیان خارج از کشور به قرار زیر است:

 • صدور حکم طلاق در دیگر کشورها
 • تنفیذ حکم طلاق خارج کشور در ایران
 • ترجمه حکم طلاق
 • تأیید حکم طلاق توسط دادگاه ایران

فرد ایرانی می تواند پس از اخذ حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه خارجی (محل اقامت خود) با مدارک و مستندات به سفارت خانه یا دفتر کنسولگری ایران در کشور متبوع خود مراجعه کرده رای خود را تایید و مهر کرده و سپس برای درخواست تنفید طلاق طبق قوانین ایران به دادگاههای ایران ارائه نماید .لازم به ذکر است سابقا حکم طلاق صادره در خارج از کشور نیازی به تنفیذ دادگاههای ایران نداشت.

اما بعد از تصویب قوانین جدید راجع به طلاق ،ثبت کلیه طلاق های صادره در خارج منوط به حکم دادگاه خانواده درایران شد که البته در حال حاضر در رویه عملی تنفیذ احکام خارجی صادره در دادگاههای خانواده با دشواری و حساسیت زیاد انجام میشود .نتیجتا اینکه حکم طلاق صادره از دادگاه کشور خارجی چنانچه توسط داگاههای ایران تنفیذ و تایید نشود به لحاظ قانونی هیچ اعتباری نخواهد داشت.

نکته مهم در مورد تنفیذ طلاق:

تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاههای ایران تنفید نشود و طلاق ثبت نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشود محدودیت هایی برای زوجه وجود دارد از این نظر که زن همچنان در قید زوجیت همسرش باقی می ماند و اگر به ایران بازگردد شوهرش می تواند او را ممنوع الخروج کند تا رای او در دادگاههای ایران تنفیذ و ثبت نهایی شود و و همچنین چنانچه به تصور انجام طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج نماید مشمول عنوان چند همسری قرار گرفته که طبق قوانین ایران جرم است.درمقابل چنانچه زوج نیز تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص ننموده وصرفا به اخذ رای طلاق خارجی بسنده نماید زوجه درصورت عدم بخشش مهریه میتواند از طریق اجرای ثبت زوج را ممنوع الخروج نماید .

مدارک لازم برای دعوی تنفیذ طلاق چیست؟

مدارک لازم برای طرح دعوای تنفیذ طلاق در دادگاههای ایران عبارتند از:

1. اصل شناسنامه و کارت ملی

2.اصل سند ازدواج

3.اصل حکم صادره از دادگاه خارجی

4.ترجمه رسمی حکم خارجی

5.گواهی صیغه شرعی طلاق

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی تنفیذ طلاق کجاست؟

جنانچه زوجین اقامتگاه و محل سکونتی در ایران نداشته باشند دادگاه صالح ،دادگاه خانواده شهر تهران ا ست در غیر اینصورت دادگاه محل اقامتگاه زوجین دادگاه صالح است.

تکلیف حقوق مالی زوجه در طلاق خارجی

همانطور که قبلا نیز گفتیم حقوق مالی زوجه از جمله نفقه ،مهریه،اجرت المثل و….جزء احوال شخصیه محسوب میشود و احوال شخصیه نیز تابع قانون دولت متبوع خود فرد است .وفق ماده 963 قانون مدنی ،اگر زوجین تبعه یک کشور نباشند،روا بط  شخصی و مالی انها تابع قانون دولت متبوع شوهر میباشد که حقوق مالی زوجه نیز ازجمله انهاست.

لذا دادگاه کشور خارجی درمورد موضوعات مالی چنانچه در کشور صادرکننده حکم هم اینگونه عمل گردد ،طبق قانون کشور متبوع طرفین حکم صادر می کند و چنانچه درکشور خارجی طلاق به درخواست زوج صادرشده باشد ولی درمورد حقوق مالی زوجه ،تعیین تکلیف نشده باشد زوجه میتواند حقوق مالی خود اعم ازنفقه،اجرت المثل،مهریه و…..را در دادگاههای خانواده ایران از شوهر مطالبه نماید.

تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده دراین باره مقرر می دارد :(( ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید)).

گروه حقوقی ندای حق متشکل از وکلای باسابقه دادگستری این افتخار را دارد که خدمات حقوقی ارزنده ای به هموطنان  مقیم خارج  ارائه داده است تا این عزیزان با پیگیری مستمر وکیل وارائه گزارش و پشتیبانی ، به دور ازهرگونه تنش ،از روند پرونده خود اگاه باشند برای درخواست مشاوره با کارشناس دفتروکالت در واتساپ درارتباط باشید.

وکیل تنفیذ حکم طلاق خارجی در ایران

همانطور که گفتیم زوجینی که مقیم خارج از کشور می باشند با توجه به اینکه  افراد دراحوال شخصیه همچون طلاق تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. لذا زوجین پس از اخذ رای طلاق خارجی باید به مراکز مذهبی و شرعی مراجعه نموده و نسبت به ثبت آن اقدام کرده تا بعدا بتوانند از طریق وکیل متخصص خانواده درخواست تنفید حکم طلاق خارجی را ارائه دهند تا پس از قطعیت در محاکم ایران، قابلیت ثبت درشناسنامه را پیدا کند. برای وکالت دادن دو راه وجود دارد از طریق سامانه ثنا وسامانه میخکی

اگر کارت ملی شما هوشمند بوده با داشتن یک سیم کارت فعال درایران میتوانید در سامانه ثنای قوه قضاییه ثبت نام نموده و پس از احراز هویت  و تایید نهایی مراحل، به وکیل خود در ایران جهت انجام فرایند طلاق وکالت رسمی و قانونی دهید. اما اگر کارت ملی شما هوشمند نباشدیکی از خدمات قابل ارائه در سامانه خدمات کنسولی وزارت امور خارجه، اعطای وکالت به وکلای دادگستری داخل ایران است. اشخاص مقیم خارج از کشور می توانند به سامانه میخک مراجعه کرده و پس از ثبت نام، وکالت در طلاق را به وکیل دادگستری واگذار نمایند.

گروه حقوقی ندای حق متشکل از وکلای باسابقه دادگستری این افتخار را دارد که خدمات حقوقی ارزنده ای به هموطنان مقیم خارج  ارائه داده است تا این عزیزان با پیگیری مستمر وکیل وارائه گزارش و پشتیبانی، به دور از هرگونه تنش، از روند پرونده خود آگاه باشند برای درخواست مشاوره با کارشناس دفتر وکالت در ارتباط باشید.

سوالات متداول
شرایط شکلی رسیدگی به طلاق در کشور خارجی تابع کدام قانون می باشد؟

شرایط شکلی رسیدگی به طلاق درکشور خارجی درچهارچوپ قوانین خود ان کشور صورت میپذیرد

حکم طلاق زن و شوهر متبوع دو کشور چگونه است؟

با توجه به موضوع احوال شخصیه مطابق مذهب وقوانین کشور متبوع زوج رسیدگی میشود.

رای اصراری تنفیذ طلاق چیست؟

رای اصراری ازجمله اراء صادره ازدیوان عالی کشور است که رای مورد درخواست فرجام بعد از نقض به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای ارجاع میشود و ان شعبه نیز بر رای دادگاه بدوی تنفیذ طلاق اصرار نمایددراین حالت هیت عمومی دیوان اقدام به صدور رای اصراری مینماید.

 پس از طلاق در کشور خارجی، زن چطور می تواند نفقه معوقه یا مهریه را دریافت کند؟

پس از طلاق چنانچه زوجه نفقه معوقه ومهریه خودرا درزمان طلاق تعیین تکلیف ننموده باشد( مانند بخشش یا ابراء )میتواند جهت مطالبه به اداره ثبت ودادگاه حسب مورد مراجعه نماید.

تنفیذ طلاق اتباع چگونه است؟

باتوجه به احوال شخصیه تنفیذ طلاق اتباع طبق قانون کشور متبوع زوجین رسیدگی میشود.

آیا حکم طلاق صادره از کشور خارجی برای ثبت در اسناد سجلی کافی می باشد؟

خیر .بدون حکم قطعی تنفیذ دردادگاههای خانواده ایران قابل ثبت دراسنادسجلی فرد نخواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *