تنفیذ طلاق

تنفید طلاق

تنفیذ طلاق خارجی چیست؟
تنفیذ در معنای لغوی به معنای اجازه دادن و تایید نمودن می باشد .و تنفیذ طلاق یعنی تایید کردن طلاق .موضوع تنفیذ طلاق معمولا در مورد احکام صادره از دادگاههای خارجی مطرح می شود .یعنی زوجین درخارج کشور طلاق خارجی خود را به ثبت رسانده و حال میخواهند تایید رای خارجی را در دادگاههای ایران جهت ثبت و اجرای صیغه شرعی طلاق بگیرند .که البته تنفیذ طلاق شرایط خاصی دارد که در صورت عدم رعایت ان شرایط رای طلاق صادره در دادگاه خارجی مورد تایید قوانین ایران و متعاقبا دادگاه ایران نخواهد بود .و البته لازم به ذکر است رای طلاق خارجی صادره نیز باید به تایید کنسولگری ایران برسد و مهر شود تا بتوان به ان استناد نمود .
تنفیذ طلاق در چه شرایطی پذیرفته می شود ؟
قانون ایران برای تنفیذ طلاق دو شرط را مقرر نموده است.
اول اینکه دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به درخواست طلاق از طرف فرد را داشته باشد .
و دوم اینکه قانون کشور خارجی که رای طلاق را صادر نموده با قانون ایران مغایر نباشد
لذا در این دو حالت است که دادگاه ایران با بررسی کامل شرایط حکم به تنفیذ طلاق صادر می کند .
مراحل اقدام به تنفیذ رای طلاق خارجی چگونه است؟
فرد ایرانی می تواند پس از اخذ حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه خارجی (محل اقامت خود) با مدارک و مستندات به سفارت خانه یا دفتر کنسولگری ایران در کشور متبوع خود مراجعه کرده رای خود را تایید و مهر کرده و سپس برای درخواست تنفید طلاق طبق قوانین ایران به دادگاههای ایران ارائه نماید .لازم به ذکر است سابقا حکم طلاق صادره در خارج از کشور نیازی به تنفیذ دادگاههای ایران نداشت .اما بعد از تصویب قوانین جدید راجع به طلاق ،ثبت کلیه طلاق های صادره در خارج منوط به حکم دادگاه خانواده درایران شد که البته در حال حاضر در رویه عملی تنفیذ احکام خارجی صادره در دادگاههای خانواده با دشواری و حساسیت زیاد انجام میشود .نتیجتا اینکه حکم طلاق صادره از دادگاه کشور خارجی چنانچه توسط داگاههای ایران تنفیذ و تایید نشود به لحاظ قانونی هیچ اعتباری نخواهد داشت .
نکته:
تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاههای ایران تنفید نشود و طلاق ثبت نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشود محدودیت هایی برای زوجه وجود دارد از این نظر که زن همچنان در قید زوجیت همسرش باقی می ماند و اگر به ایران بازگردد شوهرش می تواند او را ممنوع الخروج کند تا رای او در دادگاههای ایران تنفیذ و ثبت نهایی شود و و همچنین چنانچه به تصور انجام طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج نماید مشمول عنوان چند همسری قرار گرفته که طبق قوانین ایران جرم است. در مقابل زن نیز چنانچه مهریه خود را نگرفته یا نبخشیده باشد می تواند ان را در ایران مطالبه کند.

مدارک لازم برای دعوی تنفیذ طلاق چیست؟

مدارک لازم برای طرح دعوای تنفیذ طلاق در دادگاههای ایران عبارتند از:

۱.اصل شناسنامه و کارت ملی

۲.اصل سند ازدواج

۳.اصل حکم صادره از دادگاه خارجی

۴.ترجمه رسمی حکم خارجی

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی تنفیذ طلاق کجاست؟

جنانچه زوجین اقامتگاه و محل سکونتی در ایران نداشته باشند دادگاه صالح ،دادگاه خانواده شهر تهران ا ست در غیر اینصورت دادگاه محل اقامتگاه زوجین دادگاه صالح است.

تکلیف حقوق مالی زوجه درطلاق خارجی

همانطور که قبلا نیز گفتیم حقوق مالی زوجه از جمله نفقه ،مهریه،اجرت المثل و….جزء احوال شخصیه محسوب میشود و احوال شخصیه نیز تابع قانون دولت متبوع خود فرد است .وفق ماده ۹۶۳ قانون مدنی ،اگر زوجین تبعه یک کشور نباشند،روا بط  شخصی و مالی انها تابع قانون دولت متبوع شوهر میباشد که حقوق مالی زوجه نیز ازجمله انهاست.لذا دادگاه کشور خارجی درمورد موضوعات مالی چنانچه در کشور صادرکننده حکم هم اینگونه عمل گردد ،طبق قانون کشور متبوع طرفین حکم صادر می کند و چنانچه درکشور خارجی طلاق به درخواست زوج صادرشده باشد ولی درمورد حقوق مالی زوجه ،تعیین تکلیف نشده باشد زوجه میتواند حقوق مالی خود اعم ازنفقه،اجرت المثل،مهریه و…..را در دادگاههای خانواده ایران از شوهر مطالبه نماید.تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده دراین باره مقرر می دارد :(( ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید))
.

گروه حقوقی ندای حق متشکل از وکلای باسابقه دادگستری این افتخار را دارد که خدمات حقوقی ارزنده ای به هموطنان  مقیم خارج  ارائه داده است تا این عزیزان با پیگیری مستمر وکیل وارائه گزارش و پشتیبانی ، به دور ازهرگونه تنش ،از روند پرونده خود اگاه باشند برای درخواست مشاوره با کارشناس دفتروکالت درارتباط باشید.